Olovlig behandling av personuppgifter när ett företag visar ett CV med personnummer för de anställda

2018-11-15 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej sökte ett jobb på arbete 1 la in ansökan och godkände villkoren på nätet. arbete 2 ville se mitt cv och fick då mitt cv från arbete 1, arbete 2 tog då mitt cv och visade till medarbetare på avdelningen så dom kunde tycka till,Har inte godkänt att arbete 2 skulle få visa mitt cv vidare. På mitt cv så var personnr med från två olika länder, mitt telefon nr adress och fruns nr.Tog upp detta med arbete 2 men försökte förminska allt genom att säga att det var ingen som uppfattade ditt person nr med mera. Och tog det inte så allvarligt. Jag skulle bara ta det lungt.Hur går jag vidare, eller vem kontaktar jag?Vad jag kan ha för fördel o gå vidare?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det var inte okej att arbete 2 visade dina personuppgifter

Det arbete 2 gjorde var att sprida dina personuppgifter. Detta regleras av dataskyddsförordningen (GDPR).

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en rättslig grund (art 6 GDPR). Då du nämner att du inte har samtyckt till detta kan inte samtycke användas som en rättslig grund. Det finns dock andra rättsliga grunder i GDPR, här är det den rättsliga grunden intresseavvägning som är mest relevant. Behandlingen är enligt denna grund endast okej om den var nödvändig med hänsyn till företagets berättigade intresse; och dina friheter och rättigheter inte kan anses väga tyngre. Med hänsyn till omständigheterna, och främst det faktum att personnummer kan anses vara extra känsliga personuppgifter, anser jag att företaget inte hade någon rättslig grund för att visa dina personuppgifter för andra på avdelningen. Detta innebär att behandlingen var olaglig.

Du ska vända dig till Datainspektionen

Överträdelser av dataskyddsförordningen ska anmälas till Datainspektionen. Du kan göra det här: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

Du kan ha rätt till skadestånd

Den fördel du kan ha av att ta saken vidare är att du kan ha rätt till skadestånd för den materiella skadan du lidit till följd av denna överträdelse (art 82 GDPR).

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Veronica Borg
Fick du svar på din fråga?