Om året är 1997 och ett arv är på 400 000 kr, hur kan då arvsskatten se ut beroende på om det är en arvinge eller tre arvingar?

2018-04-25 i Arvsskatt
FRÅGA
Jag undrar hur arvskatten såg ut år 1997, på 400 000? Om man delar på 3 personer eller en person får hela beloppet! Vad kommer då skiljas i arvskatten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Arvsskatt gäller egentligen inte längre sedan 2004, men eftersom din fråga behandlar arvsfrågan året 1997, så blir lag om arvsskatt och gåvoskatt (AGL) gällande just i detta fall. För att kunna svara på din fråga så får vi börja med att kika i 28 § i samma lag. Eftersom du i din fråga inte uppger vilka arvingar det handlar om, så kommer jag i svaret på min fråga ge exempel på olika typfall som kan bli aktuella för dig.


Arvsskatten blir olika beroende på vilken arvinge det handlar om

När man talar om arvsskatt, så brukar man först och främst tala om tre klasser (AGL 28 §). Jag tolkar din fråga som att detta endast handlar om privatpersoner, vilket innebär att endast klass 1 och klass 2 blir gällande.

Klass 1 innehåller arvingar som exempelvis efterlevande make, sambo, barn och barnbarn. Klass 2 innehåller arvingar som exempelvis föräldrar, syskon, syskonbarn och andra arvingar som inte finns i klass 1. Beroende på vilken arvsklass man tillhör samt storleken på arvet, så blir arvsskatten olika. Det som alltid dras av först är ett grundavdrag för varje klass (belopp som inte beskattas), grundavdraget skiljer sig för varje arvsklass. Efter grundavdraget så dras själva arvsskatten av. Nu ska jag nedan redogöra för vissa aktuella fall som kan bli tillämpliga din fråga.


Hur mycket ska betalas i arvsskatt beroende på vilken klass man tillhör?

Det är främst Skatteverkets egna instruktioner gällande arvsskatt (sida 4) och AGL 28 § som jag använt som underlag, så jag rekommenderar starkt att du kikar i dessa länkar samtidigt som du läser mitt svar. Det kommer att hjälpa dig att förstå alla uträkningar och förklaringar.

Om du är ensam arvinge i klass 1 och antingen är efterlevande make eller sambo, så görs det alltid först ett grundavdrag på 280 000 kr, detta belopp beskattas alltså inte. Då har du 280 000 kr och vi har 120 000 kr kvar att räkna på. Det dras 10 % av 120 000 kr som arvsskatt (beloppet ligger i intervallet 0-300 000), vilket alltså innebär att arvsskatten beräknas till 12 000 kr. Du får alltså totalt behålla 388 000 kr om du är ensam arvinge i form av efterlevande make eller sambo.

Om du istället är ensam arvinge i klass 1 och antingen är barn eller barnbarn, så ligger grundavdraget istället på 70 000 kr. Då ska alltså 330 000 kr beskattas. I sådana fall blir skatten 30 000 kr + 20 % (beloppet ligger i intervallet 300 000-600 000). Arvsskatten blir alltså totalt 90 000 kr. Då får du alltså behålla 310 000 kr om du är ensam arvinge i form av barn eller barnbarn.

Om ni istället är tre arvingar i klass 1 (barn eller barnbarn), så blir det lite annorlunda. Då har ni ju rätt till 133 000 kr (avrundat) var i arv. Om vi då drar av 70 000 kr återigen, så har vi 63 000 kr kvar att räkna arvsskatten på. Då ligger arvsskatten på 10 % (intervallet 0-300 000), dvs 6 300 kr. Då får alltså de tre arvingarna behålla ca 126 700 kr var.

Om det istället är så att du är ensam arvinge i klass 2 (förälder, syskon, syskonbarn etc), så blir grundavdraget 21 000 kr. Det beloppet som ska beskattas är då 379 000 kr. Då blir arvsskatten 21 000 + 30 % (intervallet 140 000-…). Arvsskatten uppgår då till 128 400 kr. Då får du behålla 271 600 kr.

Om ni istället är tre arvingar i klass 2 så skiljer det sig en aning. Grundavdraget är ju på 21 000 kr, då uppgår det beskattningsbara beloppet till ca 112 000 kr (133 000 - 21 000). Arvsskatten blir då 7 000 + 20 % (intervallet 70 000-140 000). Arvsskatten blir alltså 28 000 kr. De tre arvingarna får alltså behålla ca 105 000 kr var.


Sammanfattning

Så om du är ensam arvinge i klass 1 och du är efterlevande sambo eller make så skulle arvsskatten uppgå till 12 000 kr och du skulle därför få behålla 388 000 kr av arvet. Om du istället är ensam arvinge i klass 1 i form av barn eller barnbarn, så skulle skatten uppgå till 90 000 kr och du skulle fått behålla 310 000 kr. Skulle du vara ensam arvinge i klass 2 (förälder, syskon, syskonbarn etc) så skulle skatten ligga på 128 400 kr och du skulle få behålla 271 600 kr.

Om ni istället vore tre arvingar i klass 1 (barn eller barnbarn) så skulle skatten bli ca 6 300 kr och ni skulle fått behålla ca 126 700 kr var. Skulle det vara så att ni är tre arvingar i klass 2 så skulle skatten istället ligga på ca 28 000 kr och ni skulle få behålla ca 105 000 kr var.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad Heydarov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (104)
2020-11-17 Momskatt på arv
2020-11-09 Arvsskatt på arv från Finland?
2020-09-26 Kan arvsskatten återinföras?
2020-09-26 Skatt på utländsk fastighet som erhållits genom ett testamente?

Alla besvarade frågor (86898)