Om hyresgästen vägrar flytta ut

FRÅGA
Hej,Min pappa har avlidit hösten -20 och har uthyrning i sin bostad. Hyresgästen blev uppsagd under hösten -20 muntligt. Har även blivit uppsagd i december -20 via rekommenderat brev, med mottagningsbevis, som hyresgästen inte hämtade ut. I uppsägningen fick hen 3 månaders uppsägningstid fram till sista mars. Vad kan göras om hen vägrar att flytta inom utsatt tid?Tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresgästen har inte rätt att bo kvar

Det låter som att det rör sig om uthyrning av privat bostad. Förutsatt att din pappa inte hyrde ut mer än en bostad gäller lagen om uthyrning av egen bostad före reglerna i hyreslagen (det vill säga 12 kap. jordabalken). I så fall har hyresgästen som utgångspunkt ingen rätt att förlänga hyresavtalet (3 § tredje stycket).

Den lagen har inga särskilda regler om uppsägning utöver uppsägningstiden, och då gäller de vanliga reglerna i hyreslagen (1 § andra stycket). Att skicka uppsägningen med rekommenderat brev innebär att uppsägningen anses delgiven när brevet lämnats in till posten (8 § fjärde stycket, hyreslagen). Uppsägningstiden började alltså löpa, även om hyresgästen inte hämtat ut uppsägningen.

Vad kan göras?

Du kan vända dig till kronofogdemyndigheten med en begäran om vanlig handräckning (lagen om betalningsföreläggande och handräckning, vanlig handräckning och avhysning återfinns specifikt i 3 § första punkten), där du begär att hyresgästen ska avhysas. Du hittar blanketten och mer information om vad den ska innehålla här på kronofogdemyndighetens hemsida. Exempelvis kan du behöva kontakta socialnämnden, och inkludera bevis om detta.

Ansökan till kronofogdemyndigheten kostar 300 kr, men du kan begära ersättning för denna kostnad i samband med din ansökan (17 §). Efter en ansökan kommer kronofogdemyndigheten höra av sig till hyresgästen (25 §). Om denne då gör som du begärt ska du direkt skriftligen ta tillbaka din ansökan om handräckning, eftersom den inte längre behövs.

Om hyresgästen inte gör någonting efter att ha fått information om ditt krav meddelar kronofogdemyndigheten ett beslut som innebär att hyresgästen ska göra som du begärt (42 §). Gör denne ändå inte det kan myndigheten verkställa beslutet själva (45 §), till en kostnad på 600 kr. I första hand ska hyresgästen betala denna (46 §), men om denne inte kan det kan kostnaden istället hamna på dig.

Om hyresgästen inte agerar men däremot aktivt invänder mot ditt krav får du valet att ta ärendet till domstol, eller släppa det (33 §).

Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Hanna Palmkvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (519)
2021-07-24 Vad ska jag göra när hyresgästen vägrar flytta?
2021-07-22 Vem kan frakta bort bilen från vår mark?
2021-07-09 Hyresgäst vägrar flytta trots uppsägning av hyresavtal pga förverkandegrund – handlingsplan
2021-07-02 Vad gör jag om en person är skyldig mig pengar?

Alla besvarade frågor (94603)