Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?

2021-07-27 i Laglott
FRÅGA
Hej, om min mormor testamenterar sitt hus o bil till min mamma och inget till min morbror, hur mycket har han rätt till att ta om han överklagar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket din morbror har rätt att ärva efter din mormor om hon testamenterar hela sin kvarlåtenskap till din mamma.


Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).


Om testamente saknas gäller den legala arvsordningen

Om den avlidne inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente, fördelas kvarlåtenskapen enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är indelad i tre olika arvsklasser med olika förtursrätt till arv. Arvsordningens första arvsklass framträder i 2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken. Där sägs att arvlåtarens närmaste arvingar är hans eller hennes avkomlingar. Arvlåtarens avkomlingar är i första hand dennes barn – men även barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare. Arvlåtarens avkomlingarna tar lika stor del av kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).


Om din mormor inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente, kommer alltså hela hennes kvarlåtenskap att delas lika mellan hennes barn.


Ett testamente kan sätta den legala arvsordningen ur spel

Din mormor får dock förordna om sin kvarlåtenskap genom testamente och kan därigenom (till viss del) frångå den legala arvsordningen (9 kap. 1 § ÄB). Din mormors bröstarvingar har då alltid rätt att få ut sin s.k. laglott. Med din mormors bröstarvingar förstås hennes avkomlingar. Din morbror är alltså en bröstarvinge, som alltid har rätt att få ut sin laglott, om din mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till din mamma.


Laglotten utgör hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge

Laglotten utgör hälften av den arvslott som enligt lag skulle ha tillkommit bröstarvingen om ett testamente inte hade upprättats (7 kap. 1 § ÄB).


Vad gäller i ditt fall?

Slutsatsen är att om din mormor inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente, kommer hennes kvarlåtenskap att delas lika mellan hennes barn. Om din mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till din mamma, har din morbror alltid rätt att få ut sin laglott, eftersom han är bröstarvinge. Laglotten utgör hälften av den arvslott som enligt lag skulle ha tillkommit honom om ett testamente inte hade upprättats.


Av din fråga framgår inte hur mycket din mormors kvarlåtenskap uppgår till, men om din mormor efterlämnar två barn, skulle deras respektive arvslott vara 1/2-del av kvarlåtenskapen och din morbrors laglott därför bli 1/4-del.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Casper Eriksson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (859)
2021-09-08 Kan man minska sin förmögenhet innan sin död så att de egna barnen ärver mindre?
2021-08-31 Hur begär man sin laglott ?
2021-08-31 Kan en förälder göra sitt barn arvlös?
2021-08-31 Testamente som utesluter bröstarvinge

Alla besvarade frågor (95729)