Om presumption för häktning

FRÅGA
Har ett par frågor angående erkännande.Om vi säger att jag har begått ett grovt brott, tex våldtaget ett barn, eller en vuxen person, eller dödat någon. Och jag väljer att erkänna brottet direkt, om jag blir tagen på bar gärning.Blir jag då frisläppt dvs försatt på fri fot direkt efter förhöret? Eller är det passera gå och gå direkt till fängelset??Man kan ju tycka att om man gjorde något dyl, bör man inte släppas fri i risk att personen gör det igen, eller? Självklart gäller det väl fall för fall, men har man gjort det en gång, så vad talar för att personen inte gör det igen? Även fast man är förstagångsbrytareMindre brott, blir det väl ett strafföreläggande?
SVAR

Hej!

Tackför att du vänder sig till Lawline med din fråga.

EnligtRättegångsbalken 24 kap. 1 § kanden som på sannolika skäl kan misstänkas för ett brott häktas om det finns skälför det. I paragrafens andra stycke nämns att häktning ska ske om brottetslägsta straff är två års fängelse.

I defall du nämnt föreligger alltså en häktningspresumption, häktning ska ske. Personen kommer gripas ochanhållas fram till häktningsförhandling i domstolen sker. Personen kommer däreftersitta häktad fram till huvudförhandling. Normalt sett sker detta inom tvåveckor.

Medvänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (230)
2021-02-11 Ersättning för häktning
2021-02-11 När kan du bli gripen?
2021-01-24 Hur stor är risken för att bli häktad om man på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som har över 2 års fängelse på straffskalan?
2021-01-12 Butikskontrollant - envarsgripande?

Alla besvarade frågor (89482)