Om rätten att begära ett faderskapstest

2021-11-17 i Faderskap
FRÅGA
Hej! Jag vet vem pappan är men han vill inte veta av oss och om jag säger något till någon kommer han förneka att han är pappan så jag undrar om jag kan kräva ett faderskapstest? Kan jag gå till domstol om han vägrar?
SVAR

Hej och tack för din fråga

Din fråga rör positiv faderskapstalan vilken bara kan föras av barnet, modern eller socialnämnden (3 kap. 5 § Föräldrabalken).

När barnet fötts är socialnämnden skyldig att utreda vem som är pappan till barnet (2 kap. 1 § Föräldrabalken). Initialt ligger det således inom socialnämndens utredningsskyldighet att åtminstone försöka fastställa vem som är pappa till ert barn. Dina uppgifter borde tala för att vederbörande kan bli intressant i sammanhanget. Socialnämnden får lägga ner utredningen bland annat om det visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning om faderskapsfrågan eller om det av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta dig som mamma för påfrestningar som innebär fara för din psykiska hälsa (2 kap. 7 § Föräldrabalken).

Socialnämnden kan för att utreda vem som är pappa begära att DNA-prov lämnas. I faderskapsmål kan rätten på yrkande av någon av parterna besluta att DNA-prov ska tas bland annat för att fastställa om mannen det förs talan mot är pappa eller ej (se 1 § Lag om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap).

Det finns utöver socialnämndens utredningsskyldighet en möjlighet för dig att väcka talan mot mannen i fråga för att fastställa faderskapet. Talan ska väckas av barnet, men du kan som mamma föra barnets talan och begära utredning (3 kap. 5 § Föräldrabalken).

Sammanfattningsvis kan du få hjälp av socialnämnden för att fastställa faderskapet, då du i ditt fall vet vem fadern är. Socialnämnden kan med hjälp av domstol begära att mannen ska lämna DNA-prov för att fastställa om han är pappa eller ej. Det finns även en möjlighet att för barnet (men per talan av dig) att väcka talan mot mannen för fastställelse av faderskap.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar

Alejandra Vasquez
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (377)
2022-01-24 Kan man förhindra att pappan blir förälder genom att skriva avtal?
2022-01-01 Ändring av faderskap
2021-12-06 Kan man genomföra juridisk abort i Sverige? Kan man häva faderskapet? Vad följer för ansvar av att vara fader?
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?

Alla besvarade frågor (98657)