Om solidariskt skadeståndsansvar

FRÅGA
Om vi säger att jag döms för ett brott med två andra medmisstänkta och det bestämms att skadeståndet ska betalas solidariskt finns det något sätt man kan göra så att summan delas upp på alla tre och att alla betalar för var sig själv genom att t.ex ringa försäkringsbolaget och typ säga om jag inte får betala för bara mig själv och inte solidariskt betalar jag inte en krona.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om domstolen dömt ut att skadestånd ska betalas solidariskt innebär det att den skadeståndsberättigade kan vända sig till vem som helst av de skadeståndsskyldiga (i regel den som det finns tillgångar att ta i anspråk hos). Att du kontaktar den skadeståndsberättigade kommer inte att göra någon skillnad. Om du har tillgångar men vägrar att betala kommer dina tillgångar att utmätas med hjälp av Kronofogdemyndigheten.

Om vi antar att du har tillräckliga medel för att betala hela skadeståndet och så sker, antingen genom att du frivilligen betalar eller genom utmätning av dina tillgångar, har du en regressfordran på de andra skadeståndsskyldiga. Regressrätten innebär att du har rätt att kräva de andra på deras del av skadeståndet som du betalt.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Solidariskt skadestånd (12)
2020-05-10 Hur en uppgörelse med en gärningsperson kan påverka rätten till brottsskadeersättning vid solidariskt skadestånd
2019-07-05 Solidariskt skadestånd och regressrätt
2019-02-25 Om solidariskt skadeståndsansvar
2017-05-14 Två eller fler skadeståndsskyldiga

Alla besvarade frågor (86935)