Omkostnadsbelopp vid försäljning av andel i fastighet

2017-10-29 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
Tre syskon har ärvt ett hus. Jag skall köpa ut min ena bror men den andra ska stå kvar på 1/3-del.Huset är värderat till 600,000:-. Är det något som skall dras av från summan 200.000:- När skatten skall räknas ut för säljaren, skall hela anskaffningskostnaden som våra föräldrar en gång betalade och förbättringskostnader dras av eller med 1/3-del. Om hela, kan dessa kostnader då användas en gång till om min andra bror eller jag själv också vill sälja? Måste den icke säljande brodern juridiskt godkänna att jag äger 2/3 av huset? Naturligtvis har han medgivit att det sker. Mvh syrran
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beräkning av omkostnadsbeloppet

Enligt Skatteverket ska omkostnadsbeloppet delas upp vid delavyttring av fastighet. De anskaffningsutgifter och förbättringsutgifter som dina föräldrar har haft ska alltså proportioneras utifrån hur stor del av fastigheten som säljs. Det finns olika metoder för hur en proportionering av omkostnadsbeloppet kan göras. Skatteverket beskriver de olika metoderna ingående här.

Godkännande av ägarbyte

Enligt 2 § i lagen om samäganderätt kräver förfogande av samägd egendom i sin helhet samtycke från samtliga delägare. Försäljning är ett exempel på ett förfogande. Kravet på samtycke gäller alltså när hela egendomen säljs och inte när någon säljer sin andel i den samägda egendomen. Din brors godkännande är alltså inte nödvändigt för att genomföra överlåtelsen.

Jakob Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll