Överklaga adoptionsbeslut

2018-05-10 i Adoption
FRÅGA
Min make har ansökt om att få adoptera min 7 åriga dotter som jag är ensam vårdnadshavare till. Den biologiska pappan har således fått yttra sig angående ansökan och motsätter sig adoptionen. Min make har fostrat och varit min dotters "pappa" sedan hon var 1år Han är på alla praktiska och psykologiska plan hennes pappa och hon anser honom vara hennes pappa. Hon har träffat sin biologiska pappa vid 3 tillfällen de senaste 5 åren. Han har inte förhindrats umgänge men han har inte heller visat något intresse. Han betalar inte underhåll utan påminnelse osv. Familjerätten har gjort sin utredningen och även pratat med vår dotter som uttrycker att hon vill att min make skall vara hennes pappa. Handläggaren på familjerätten anser att barnets bästa ska råda och då är frågan klar, min make bör få adoptera. Sen är det ju trots allt tingsrätten som avgör. Min fråga är vad som händer om Tingsrätten beslutar sig för att låta min make adoptera? När träder adoptionen i laga kraft och huruvida är det möjligt för biopappan att överklaga då han inte är vårdnadshavare? Och om tingsrätten inte bifaller adoptionen, kan min man då överklaga eller måste man då söka på nytt??tacksam för ert svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om adoption hittar vi i Föräldrabalken (FB).

Ett adoptionsbeslut vinner laga kraft när överklagandetiden löpt ut, vilket är tre veckor efter att beslutet meddelats (se 52 kap. 1 § 2 stycket. Rättegångsbalken).

I 4 kap. 11 § FB anges vilka som har rätt att överklaga adoptionsbeslut. Här framgår att de som har del i ärendet antingen som sökande eller genom att höras får överklaga beslutet. Föräldrar som saknar del i vårdnaden om barnet som adoptionen avser ska, trots att samtycke från denne inte krävs, höras i ärendet om det är möjligt (se 4 kap. 10 § 3 stycket FB). Både den sökande dvs i detta fall din make och den biologiska pappan ska därmed ha rätt att överklaga adoptionsbeslutet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (589)
2021-04-16 Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption
2021-03-30 Kan man häva en adoption?

Alla besvarade frågor (91346)