Överlåta arv till mamma som var sambo med avliden pappa

2021-07-26 i Sambo
FRÅGA
Barnen vill överlåta allt arv till sin mamma som var sambo med pappan som avlidit
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns främst i ärvdabalken (ÄB) och det är således hit jag främst hänvisar mina svar.

Som utgångspunkt har inte sambor någon arvsrätt gentemot varandra. Gifta makar ärver dock varandra med "fri förfoganderätt" (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär förenklat att den överlevande maken ärver kvarlåtenskapen under dennes livstid, men att arvet när den överlevande maken avlider kommer tillfalla bröstarvingarna.

Ditt fall gäller som sagt ett samboförhållande och någon sådan arvsrätt finns alltså inte.

Lösa problemet

Det finns dock lösningar på problemet. Jag tolkar din fråga som att pappan redan har avlidit. Om pappan fortfarande är vid liv är det dock möjligt för honom att skriva ett testamente där hela kvarlåtenskapen ska tillfalla sambon. Ett sådant testamente skulle strida mot laglotten (jfr 7 kap. 1 § ÄB), men så länge barnen väljer att inte klaga på testamentet så kommer testamentet vara gällande ändå (jfr 7 kap. 3 § 1 men. ÄB).

En annan lösning som fungerar även om pappan redan avlidit är att barnen helt enkelt skänker arvet som en gåva till mamman. Gåvan är i så fall skattefri (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Barnen har sedan rätt att ärva mammans kvarlåtenskap när hon avlider, förutsatt att hon inte testamenterar bort egendomen till någon annan. Barnen har i så fall dock alltid rätt till sin laglott.

Jag hoppas detta löser ditt problem på ett tillfredsställande sätt. Gör det inte det är du varmt välkommen att kontakta vår juristbyrå.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (500)
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?
2021-08-14 Kan min pappas partner med stöd av sambolagen göra anspråk på hans bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (95720)