Överlåtelse av lägenhet och skatt

2015-12-16 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA
Det är tre syskon som ska få en bostadsrätt som gåva från sin mor. Ett syskon vill överta lägenheten och lösa ut sina två systrar. Hur funkar det skattemässigt? Behöver någon skatta. Ska man värdera bostadsrätten?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Bestämmelserna om förskott finns främst 6 kap. Ärvdabalken.

Om din mor skall ge dig ett förskott på ditt arv för att hjälpa dig att köpa en bostadsrätt, är det klart att du själv kan stå på köpekontraktet. Om hon exempelvis ger dig en summa pengar eller betalar bostadsrätten trots att du står på köpekontraktet blir ju bostadsrätten din. Om din mor inte uttryckligen bestämmer att det inte skall röra sig om förskott på arv, blir det fråga om ett förskott på arv.

Förskott på arv regleras i praktiken på så sätt att man när arv blir aktuellt "lägger tillbaka" det värde förskottet avsåg när man räknar ut vad varje arvinge skall ärva. Sedan drar man av förskottet från arvslotten för den person som fick förskottet. Det värde man använder är det värde förskottet hade då det gavs.

Exempel:
A,, som har sonen B och dottern C, ger sin son B en bostadsrätt till värdet 150 000 kr.
Några år senare avlider A, och har då sammanlagt egendom till värdet 500 000 kr.
Eftersom B har fått ett arvsförskott, lägger man till 150 000 kr vid beräkningen av vad barnen skall ärva. Var och en skall då ärva egendom till värdet (500 000+150 000)/2=325 000 kr. C får ut egendom till det värdet, men eftersom B redan har fått ett förskott på 150 000 kr får han bara ut 325 000 - 150 000 = 175 000 kr.


3. bostadsrättsgåvaskatt

Hej, och tack för din fråga!

Gällande värderingen är det ni som bestämmer. Ni kan naturligtvis själva göra upp om hur mycket som skall betalas till de syskon som köps ut. Det "verkliga värdet" påverkar inte i sig skatten, och har ingen betydelse alls om ni kommer överens om ett annat. En annan sak är att det kan vara lämpligt att göra en värdering om det är viktigt för er att syskonen köps ut för marknadsvärdet.

Oavsett om ni tillämpar ett värde som ni fått genom värdering eller kommer överens om något annat pris, kommer de som blir utköpta att behöva skatta. Skatten beräknas framför allt utifrån 44 kap. 13-14 §§ Inkomstskattelagen. Detta innebär att det belopp man skall skatta på beräknas genom att man tar köpeskillingen (betalningen vid försäljningen till respektive syskon) och sedan drar av syskonets anskaffningsvärde - det som syskonet betalat för andelen - och förbättringsutgifter (vilket innebär t.ex. pengar nedlagda på renovering). Nu är det i och för sig så att ingen av er har ett anskaffningsvärde då ni fick bostadsrätten som gåva. Då är det dock så att man får överta givarens anskaffningsvärde (se 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen). Självfallet övertar man en tredjedel av anskaffningsvärdet om man får en tredjedel av bostadsrätten som gåva.

Man skulle kort kunna säga så att värderingen är något ni får göra upp om. Vad gäller skattefrågan skall de som blir utköpta skatta, men vad skatten blir varierar förstås. Om det skulle vara så att syskonen blir utköpta under anskaffningsvärdet (t.ex. om modern köpte bostadsrätten dyrt men den nu har gått ned i värde), blir det förstås ingen skatt.

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll