Påverkar de nya reglerna om uppskovsräntan reglerna kring värderingen av bostäder vid bodelning?

FRÅGA
Hej,I samband med min skilsmässa för 2 år sedan , värderades huset och reavinstskatt räknades av , även om huset inte såldes.Enligt en ny lag, kan man kräva tillbaka den inbetalda reavinstskatten.Kan jag kräva en återbetalning av min del av reavinstskatten ?Jag har inte fysiskt betalt den, men den räknades av från summan som skulle tillfalla mig.Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Då du inte nämner vilken ny lag du syftar på i din fråga så kan jag enbart svara efter vilken lag som jag tolkar det som att du åsyftar i din fråga. Som jag tolkar det så undrar du om lagförändringen kring den så kallade uppskovsräntan kan ge dig rätt att få tillbaka pengar av ditt ex, på grund av att ni vid er bodelning räknade av den latenta kapitalvinstskatten vid värderingen av er bostad. Sedan förstår jag det som att du har blivit utköpt ur bostaden och att ditt ex bor kvar i den. Om jag har missförstått vilken ny lag du syftar på eller några andra förutsättningar så får du gärna kontakta mig per e-post för att förtydliga vilken lag du menar eller vad jag annars har missförstått. Min e-post finner du längst ned i svaret.

Uppskovsreglerna regleras i inkomstskattelagen (IL).

Jag kommer återkommande att skriva om "den nya bostaden", med det menar jag den bostad som man köpt efter det att man sålt en bostad och begärt uppskov med beskattningen för vinsten av den första bostaden.

Vad är uppskov och den så kallade uppskovsräntan?

Uppskov är någonting som du kan ansöka om ifall du säljer en bostad med vinst och du vill skjuta upp vinstskatten till senare (47 kap. IL). Då slipper du helt enkelt betala skatten direkt om du uppfyller vissa förutsättningar och kan lägga in de pengarna i nästa bostad istället. För en av förutsättningarna för att du ska få skjuta upp skatten är just att du köper en ny bostad (47 kap. 2§ IL). Det är inte alltid så att du kan skjuta upp hela den skatt du skulle ha betalt, så ditt uppskovsbelopp kan vara skatten du skulle ha betalt på antingen hela eller delar av vinsten (47 kap. 7§ IL).

Om man blir beviljad ett uppskov så innebär det då att man behöver betala uppskovsbeloppet förens man säljer eller på annat sätt avyttrar sin del (eller hela om man äger hela) av den nya bostaden (47 kap. 11§ IL).

Man kan se det som att uppskovsbeloppet blir som ett "lån" från staten för att du lättare ska kunna köpa en ny bostad när du säljer din gamla. Denna typ av regler finns nämligen för att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden. Fram till och med den 1 januari 2021 så har det funnits en så kallad uppskovsränta på det uppskovsbelopp man har blivit beviljad, du kan se det som en ränta på ditt "lån". Denna ränta har inneburit att man får betala ca 0,5 % på det uppskovsbelopp man har, vilket innebär att om du har ett uppskovsbelopp på 1000 000 kr så får du betala 5000 kr/ år i ränta. Viktigt att förstå då är att man inte betalar 0,5% på den riktiga skatteskulden man har till staten, utan 0,5 % på hela uppskovsbeloppet. Vid de fall ditt uppskovsbelopp är 1000 000 kr så är egentligen skatteskulden ca 22% av 1000 000 = ca 220 000 kr, varav man kan tänka det som att räntan på den reella "skulden" blir högre än 0,5%. Beskattningen går dock till som så att du året efter att du deklarerat din försäljning får börja ta upp en schablonintäkt som är 1,67% av uppskovsbeloppet, vilken kommer att beskattas (47 kap. 11b § IL).

Det man idag kallar för uppskovsräntan är helt enkelt den beskattning som sker på grund av den schablonintäkt som man tills 1 januari 2021 har behövt ta upp i sin deklaration om man har ett uppskovsbelopp. Anledningen att man kallar det för en ränta är för att det blir en kostnad som man får för att skjuta upp beskattningen, vilket kan liknas vid en ränta när man tar lån.

Utöver räntan behöver man sedan givetvis betala tillbaka skatteskulden som man har, vilket jag nämnde ovan ska ske när man säljer den "nya" bostaden. Kort sagt kan man alltså se uppskovsbeloppet som ett lån från staten, som man fram tills 1 januari 2021 har behövt betala en ränta på.

Vad innebär den nya lagändringen som sker den 1 januari 2021?

Från och med den 1 januari 2021 så behöver man inte längre betala den så kallade uppskovsräntan, utan då blir det gratis att skjuta upp vinstbeskattningen. Vilket gör att man kan se det som att man gratis kan "låna" pengar av staten tills man sedan säljer den "nya" bostaden och pengarna måste betalas åter (47 kap. 11§ IL). I och med denna lagändring så blir det även möjligt för vissa som har sålt sin bostad utan att skjuta upp beskattningen åren 2014-2019 (baserat på att omprövningen sker 2020) att ansöka om uppskov i efterhand, då man har rätt att ompröva skattebeslut sex år tillbaka i tiden (66 kap. 7§ skatteförfarandelagen). Om man blir beviljad uppskovsbelopp i efterhand så innebär det då att man får tillbaka hela eller delar av den skatt man har betalt in för vinsten av sin bostadsförsäljning. Man får dock inte behålla dessa pengar föralltid, utan de är fortfarande som ett "lån", med enda skillnaden att från och med 1 januari 2021 så är "lånet" gratis. Pengarna kommer dock fortfarande behöva betalas tillbaka när den "nya" bostaden säljs.

Detta innebär att det inte har skett någon förändring kring själva beskattningen av vinster vid bostadsförsäljning, man är fortfarande skyldig att betala skatt på vinsten i slutändan.

Vad innebär detta för dig?

Som jag beskrivit ovan så innebär den lagförändring som sker att det inte längre kommer att kosta något för den som väljer att skjuta upp beskattningen av vinsten från en bostadsförsäljning. Vilket kommer göra att vissa av de som har sålt sin bostad tidigare men då betalt skatten direkt, kommer välja att ansöka om ett uppskov retroaktivt, för att då blir gratis att ha ett uppskov. De personer som då får skatten "återbetald" får den som ett "lån" som de sedan måste betala tillbaka när de säljer sin "nya" bostad. Detta påverkar därmed varken dig eller din sambo enskilt eller er bodelning.

I och med att din sambo fortfarande bor kvar i bostaden kan hon inte ansöka om något uppskovsbelopp för bostaden, eftersom en försäljning måste ske för att man ska kunna ansöka om ett uppskov.

Anledningen att det inte påverkar dig eller er bodelning är för att detta inte har någonting att göra med bodelnings- eller värderingsregler. Det är fortfarande så att man vid värderingen av ett hus ska ta hänsyn till den skatt som kommer behöva betalas vid en framtida försäljning. Det beror på att inga regler kring den slutliga beskattningen av en bostadsförsäljning- eller några värderingsregler har ändrats. Därmed finns det tyvärr ingen möjlighet för dig att få tillbaka några pengar i och med denna lagändring.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor, samt att du genom min förklaring förstår varför det inte hänger ihop med er bodelning!

Om någonting känns oklart eller om du har någon följdfråga så får du gärna kontakta mig på elin.englund@lawline.se för ändamålet.

Med vänlig hälsning,

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?