Personuppgifter

2018-09-30 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hur länge ska företag spara personuppgifter och anställningsavtal efter en anställd har avslutat sin anställning?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt datainspektionen bör personuppgifter om en anställd inte bevaras efter det att denne har slutat. Men ibland måste vissa uppgifter bevaras under en längre tid, till exempel om andra lagar kräver det. Arbetsgivaren får också behålla uppgifter under den tid som en tvist med en tidigare anställd kan bli aktuell. Det kan också vara nödvändigt att bevara vissa uppgifter för administrativa ändamål, till exempel utbetalning av pension från arbetsgivaren eller om man ska lämna referenser till andra arbetsgivare.

Hoppas att mitt svar kan hjälpa dig. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.

Vänligen

Hanna Mustafa
Fick du svar på din fråga?