Polisers rätt till ersättning vid olaga hot, verbalt vad gäller?

FRÅGA
Polisers rätt till ersättning vid olaga hot, verbalt vad gäller.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olaga hot mot en polis faller under brottet hot mot tjänsteman (brottsbalken 17 kap. 1 §). Utgångspunkten är att den som allvarligt kränker någon genom brott kan bli skyldig att ersätta den skada som kränkningen innebär, s.k. kränkningsersättning (skadeståndslagen 2 kap. 3 §). Just när det gäller poliser har Högsta Domstolen dock uttalat att poliser i tjänsten måste vara beredda på att möta hot och våld, att det är något de måste tåla. Det brukar därför krävas att kränkningar mot poliser är av särskilt allvarligt slag och det är därmed vanligt att de inte får rätt till kränkningsersättning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll