Preskription av borgensförbindelse

2019-02-23 i Preskription
FRÅGA
Jag har ett borgensansvar sen många år tillbaka för ett privatlån åt en vän. Nu har jag fått ett brev från banken om "erinran om borgensansvar avbrytande av preskription" där de vill att jag ska signa och skicka in, måste jag göra detta? Vad händer om jag skippar?Det står såhär i brevet: vi påminner er härmed om ert borgensansvar enligt nedan. Anledningen är att kreditgivaren måste erinra borgensman om dennes borgensansvar för att inte borgensansvaret ska upphöra (preskriberas) efter viss tid.Vad betyder det egentligen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En borgensförbindelse som en konsument har gentemot en bank preskriberas som huvudregeln efter tre år (2 § andra stycket Preskriptionslagen). Det finns dock möjlighet att undvika att preskription inträder. Det vanligaste sätter att avbryta en preskription är att du som borgensman får en skriftlig påminnelse (erinran) om förbindelsen (5 § andra punkten Preskriptionslagen). På så sätt inleds en ny preskriptionstid på tre år från och med påminnelsen (6 § Preskriptionslagen). Vad gäller ditt undertecknande är det för att underlätta för banken att bevisa att de brutit preskriptionen. Ifall du inte skriver under kommer de dock troligen fortfarande kunna avbryta preskriptionen genom att visa att de skickat minst två brev till en adress där du har anledning att bevaka din post (NJA 2016 s. 332 nionde punkten i HD:s domskäl). Jag rekommenderar att du följer bankens råd och skriver under påminnelsen för att undvika en onödig konflikt med banken.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexander Ekegård Ballin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86924)