Preskription av brott och fordran

2018-02-20 i Preskription
FRÅGA
Undertecknad undrar om jag kan få juridisk rådgivning angående min mormors försvunna arv och om det går att få upprättelse efter att lång tid har gått sedan fastighetsförsäljningen och arvskiftet gjordes.Min mormor Beda Johansson, Heden, Överluleå, blev föräldralös vid 2 års ålder 1899. Hon var enda barnet. En förmyndare tillsattes, Oscar Lindström, en ingift släkting till mormor. Arvet bestod av fastigheten Boden, Heden 11:6 samt ett laxfiskeområde i Luleå älv. Förmyndare säljer fastigheten och fiskeplatsen efter Bedas föräldrars död för drygt 5000kr. Halva summan betalades direkt och resterande skulle betalas senare. Dessa pengar finns inte dokumenterade någonstans och mormor hävdade att hon aldrig fick ärva något under hela sin livstid. Jag har kopia på köpebrevet och alla namnteckningar har samma skrivstil, vilket ju borde vara falska underskrifter. Mina funderingar:Är det bedrägeri att förmyndaren inte redovisat försäljningssumman till min mormor? Alla falska namnunderskrifter på köpebrevet borde innebära att försäljningen är ogiltig och olaglig. Kan försäljningen förklaras olaglig och återgå till ägaren mormor Beda efter att så lång tid förflutit. Vad säger lagen om detta? Kan ni ge pris på antingen hela tjänsten eller timpriset så kan jag bestämma hur många timmar jag beställer. Alla dokument som jag har kommer ni att få kopior på. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskription av brott

Preskription av brott innebär att den misstänkte inte längre kan ställas till svars för brottet. Preskription av brott regleras i 35 kap. BrB och längden av preskriptionstiden beror på hur långt straffet för brottet är.

Preskriptionstiden är (35:1 BrB):

Två årför brott som kan ge max ett års fängelse,
Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,
Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,
Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,
Tjugofem år för brott som kan ge livstid.

Preskription av fordran

Huvudregeln är att en fordran (skuld) preskriberas 10 år efter dess tillkomst. Dessa tidsfrister gäller så länge inget preskriptionsavbrott skett (2 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott innebär att skulden erkänns på något sätt. Att borgenären skickar en påminnelse om betalningskrav ses som ett preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen). Om preskriptionen avbrutits börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § preskriptionslagen).

Sammanfattning

Det eventuella brott din mormor utsatts för har sålunda preskriberats. Även om det skulle funnits en fordran på förmyndaren för att brott fastställts skulle även denna fordran preskriberats enligt ovan. Försäljningen kan alltså inte förklaras ogiltig och återgå till din mormor.

Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (589)
2021-05-31 Ospecificerad faktura, ska man betala den?
2021-05-24 Kräva betalning när en fordran är preskriberad?
2021-05-16 Skadestånd för kränkningar och preskription
2021-05-07 När preskriberas skulder?

Alla besvarade frågor (93062)