Preskription av försäkringsärende

2018-11-30 i Preskription
FRÅGA
Hej!Mina föräldrar köpte en kapitalförsäkring till mig den 1/10 1972 och den går ut 1/4-2032. De har betalt en premie varje år, min far står som försörjare och nu har jag fått ta över försäkringen och tänkte göra ett återköp på denna. Jag har aldrig sett denna försäkringens orginalbrev förrän nu och när jag läst igenom den så står det att det finns två st försäkringsbelopp på 10 000 kr vardera, citat "Försäkringsbelopp 1 utbetalas om försörjaren avlider före den försäkrade och före den dag som här ovan är angivet som slutdag"Så frågan är, kan jag få ut nåt på denna försäkring ? Min far ( försörjaren) dog 2003Mvh Sören.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag kommer inte närmare gå in på försäkringen eller försäkringsavtalet då jag dels inte har all information men främst då försäkringens ärendet bör vara preskriberat.

Då ärendet skedde 2003 är det den gamla försäkringslagen vi vänder oss till. Denna hette då konsumentförsäkringslagen från 1980 och innebar att ett försäkringsärende preskriberades 3 år efter att den som har rätt att väcka talan får reda på att försäkringsärendet uppstått (39 §). Det finns dock en maxgräns i denna paragraf som innebär att ärendet preskriberas efter 10 år. Detta är jämförbart med dagens lagstiftning. I försäkringsavtalslagens 7 kapitel 4 § framgår det att ett försäkringsärende preskriberas efter 10 år om inte talan väckts under den tid. De 10 åren börjar löpa från det att talans kunnat väckas, alltså när försäkringsärendet sker.

Detta innebär tyvärr att du troligen inte kommer vara framgångsrik i att väcka en talan mot ditt försäkringsbolag. Jag rekommenderar dock att du ringer och pratar med ditt försäkringsbolag kring ärendet för att få ett svar från dem.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänliga Hälsningar,

Jonathan Jademyr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (580)
2021-04-13 Vad innebär det nya lagförslaget om absolut preskription?
2021-03-31 Vad som gäller för överlåtande av fordringar och preskription
2021-03-27 När en fordran preskriberas
2021-03-18 Hur lång preskriptionstid för fordran hos Trafikförsäkringsföreningen?

Alla besvarade frågor (91168)