Preskriptionstid av skatteskuld

FRÅGA
Skatteskuld förföll till betalning för privatperson Nov 2010 men lämnades till KF först 6/1 201, när är den preskriberad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga?

I enlighet med 3 § lagen om preskription av skattefordringar ska datumet för preskriptionen räknas från och med utgången för det år då skulden förföll till betalning. Om skulden förföll till betalning i november 2010 börjar alltså preskriptionstiden räknas från och med årsskiftet 2010/2011. Detta innebär att skatteskulden preskriberades årsskiftet 2015/2016.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription av skatteskuld (24)
2020-09-29 Från vilket år börjar preskriptionstiden löpa för en skatteskuld?
2020-09-04 När startar preskriptionstiden för skatteskulder?
2020-05-05 Preskription av skattefordringar
2019-12-22 När preskriberas en skatteskuld?

Alla besvarade frågor (86937)