Preskriptionstid för skadestånd p.g.a. brott

FRÅGA
Mitt x blev tilldömd ett skadestånd för misshandel för tjugofem år sedan. Hon har aldrig gjort anspråk på några pengar. Men nu vill hon ha dom. Finns det någon möjlighet för henne att få dom ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstiden för skadestånd på grund av brott är 10 år efter att själva brottet ägde rum enligt 2§ Preskriptionslagen. Skulle den slutgiltiga domen komma mer än 9 år efter att brottet ägt rum gäller en preskriptionstid på 1 år efter att den slutgiltiga domen kom, enligt 3§ Preskriptionslagen. Eftersom det gått 25 år har alltså preskriptionstiden gått ut och eftersom hon inte gjort några tidigare anspråk kan ditt x inte få ut några pengar nu.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll