Preskriptionstid gällande anmälan av personskada till försäkringsbolag

2018-10-24 i Preskription
FRÅGA
Min son stukade foten i Januari 2018 på handbollsträning & blev borta i många veckor . Jag glömde anmäla t försäkringbolag.Är det försent nu i oktober?!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du syftar på ersättning från tecknad olycksfall- eller barnförsäkring. Svaret återfinns i försäkringsavtalslagen.

Från och med år 2015 gäller nya preskriptionsregler avseende utbetalning av försäkringsersättning. Eftersom att försäkringar löper om ett år utgår jag från att försäkringen har förnyats alternativt tecknats därefter, varpå de nya reglerna är tillämpliga.

Enligt 16 kap. 5 § försäkringsavtalslagen måste talan väckas inom tio år. Eftersom att en stukning mer eller mindre ger den försäkrade omedelbara olägenheter börjar denna tioåriga preskriptionstid att löpa från skadetillfället, då det är vid det tillfälle som skadan visar sig.

Skadan är således inte preskriberad och kan därmed anmälas. Jag råder dig emellertid att anmäla skadan snarast möjligt samt att inkomma med underlag som bevisar skadan och dess påverkan på din son. Sådana bevis kan bestå av exempelvis kvitton och läkarintyg, detta för att underlätta försäkringsbolagets hantering så att bedömningen blir korrekt.

Med vänliga hälsningar,

Aksinja Rönnlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (562)
2020-11-26 Preskription av fordran och ackordsuppgörelse
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

Alla besvarade frågor (86836)