Preskriptionstiden för brott och tidpunkten för preskriptionsavbrott.

2021-11-14 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,Om tid mellan stämningsansökan och rättegång är längre än preskriptionstid för brott begått. Kommer det preskriberas?Tack!
SVAR

Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Svar

Gränsen för när ett brott preskriberas varierar beroende på brottets allvarlighet, 35 kap. 1 § punkt 1-5 Brottsbalken. Preskriptionstiden löper ända tills den misstänkte/tilltalade tagit del av åtalet/stämningsansökan, 35 kap. 1 § Brottsbalken Om åtalet/stämningsansökan har delgivits den misstänkte/tilltalade inom inom preskrpitonstiden spelar det ingen roll om rättegången hålls vid en tidpunkt när brottet annars kan anses vara preskriberats. Det är alltså tidpunkten för delgivning av åtalet/stämningsansökan som är avgörande.

Se även NJA 1983 s. 741 som behandlar frågan om preskription och preskriptionsavbrytande för brott för mer information.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus Lagerquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?