Preskriptionstiden för en obetald fordran

2018-02-19 i Preskription
FRÅGA
Hej!Jag undrar, om det finns en rättegångskostnad och fordringsägare är en näringsidkare och advokat.När preskriberas skulden om den kom till Kronofogden 2013 och 2014? Är det år som räknas eller även datum från fordringsägaren? Tingsrätt 2013 och överklagandet hovrätten 2014. Inga utmätningsbara värden 2016.Kan jag vara skuldfri snart?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

En fordran (skuld) mot en konsument, som du är i detta fall, preskriberas efter tre år om inte ett preskriptionsavbrott uppstått. Det innebär att om man inte hör någonting ifrån näringsidkaren, som man har en skuld hos, så kan man hävda att skulden inte längre gäller när tre år passerat från skuldens uppkomst.

Ett avbrott uppstår t ex om näringsidkaren tar kontakt med konsumenten för samtal om skulden, att då konsumenten "erkänner" skuldens existens. Det uppstår även preskriptionsavbrott om konsumenten mottar en påminnelse om skulden eller som i ditt fall näringsidkaren väcker talan hos kronofogden.

Reglering kring preskriptionstid och avbrott för tiden finns i preskriptionslagen, PreskL (1981:130) §§ 2, 5-7.

Det är kronofogdemyndighetens uppdrag att se till att skulder drivs in och att borgenärer får betalt. Skulder som lämnas över till kronofogdemyndigheten hamnar därför under uppsikt av myndigheten som ständigt kontrollerar om du har möjlighet att betala. Ett avbrott i preskriptionen kommer uppstå varje gång du får ett meddelande från kronofogden att din skuld består. Skulden kommer även förränta sig och därmed öka med tiden.

Jag skulle säga att det är svårt att bli av med en skuld när den väl hamnat hos kronofogden. Det skulle vara en ständig kamp att hålla sig undan myndigheten för att få skulden preskriberad.

Hoppas du fått svar på din fråga

Jennie Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (589)
2021-05-31 Ospecificerad faktura, ska man betala den?
2021-05-24 Kräva betalning när en fordran är preskriberad?
2021-05-16 Skadestånd för kränkningar och preskription
2021-05-07 När preskriberas skulder?

Alla besvarade frågor (93062)