Prishöjning efter träffat avtal

2021-12-04 i Köplagen
FRÅGA
Hej ! Jag ett antal antagna offerter men p g a Pandemin kan inte grossister leverera materialet jag har beställt som jag har fått priser på av dem, nu säger de att om jag inte får materialet levererat innan ett visst datum så blir det en prishöjning för mig på c a 8% vad har jag för möjligheter att undvika detta eller kan jag höja med motsvarande belopp till kund ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du har grossister som du köper varor av, och att du säljer varorna vidare till kunder som har accepterat dina offerter. Grossisterna vill nu höja priset med 8%. Det verkar som att du kommer hinna leverera till kunderna i tid.

Får grossisterna höja priset?

Mellan näringsidkare (personer eller företag som bedriver näringsverksamhet) gäller köplagen (1990:931), KöpL. Det ska påpekas att avtalet har företräde framför lagen (KöpL 3 §). Eftersom jag inte har grossistavtalen utgår jag från vad lagen säger, men står det något annat i avtalen kan det påverka bedömningen.

När det gäller priset som du ska betala är det samma pris som framgår av avtalet (KöpL 45 §). Grossisterna har ingen rätt att höja priset. Här ska påpekas att om de skickar en räkning som du inte tycker stämmer överens med vad ni avtalat, måste du påpeka detta "inom skälig tid" (KöpL 47 §). Vad som är skälig tid går inte att säga rent generellt. En riktlinje är i vissa liknande fall några (3-4) arbetsdagar, alltså är det en bra idé att höra av dig direkt om de skulle skicka en för hög räkning.

Grossisterna får alltså inte utan att det står i avtalet höja priset ni kommit överens om.

Får du höja priset?

Först måste konstateras att ni ingått ett avtal. Om du har skickat en offert som någon accepterat har ni generellt ingått avtal och båda parter är bundna till villkoren i offerten. Detta enligt lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (1915:218), AvtL, 1 § (kallas avtalslagen).

Om du säljer till andra näringsidkare gäller samma resonemang som ovan mellan er. Du får alltså inte höja priset trots att dina omkostnader ökat.

Om du säljer till konsumenter (privatpersoner) gäller samma sak men enligt konsumentköplagen (1990:932), KKöpL, 35 §.

Du får alltså inte heller höja ett avtalat pris.

Om grossisterna inte levererar i tid - skadestånd

Om grossisterna inte levererar varorna i rätt tid har man vanligtvis rätt att kräva fullgörelse enligt KöpL 22-23 §§. Det gäller dock inte om förseningen är utom säljarens kontroll, vilket pandemin bör anses vara. Istället har du rätt att häva köpet om du vill det enligt KöpL 22 och 25 §§. Detsamma gäller om avtalat leveransdatum inte inträffat än, men det står klart att leverans inte kommer att ske i rätt tid (KöpL 62 §).

Om du häver köpet försvinner båda parternas förpliktelser: du behöver inte betala och grossisten behöver inte leverera varan. Du kan dock ha rätt till skadestånd enligt KöpL 27 §. Det finns dock ett undantag om säljaren inte skäligen kunde förutse sitt leveranshinder, och inte heller kunde påverka det. Om ni träffade avtalet när pandemin redan var här kan man sannolikt argumentera för att grossisterna borde ha insett att risken för försening fanns, och du har då rätt till skadestånd enligt KöpL 27 §.

I skadeståndet blir det för dig mest relevanta prisskillnad vid täckningsköp och utebliven vinst (KöpL 67 §). Du har alltså rätt att köpa samma vara av någon annan till ett rimligt pris, och få mellanskillnaden täckt av grossisten (KöpL 67-68 §§). Du har dessutom rätt att få det du skulle ha tjänat på att sälja vidare till kund betalt av grossisten, utebliven vinst.

Sammantaget kan man säga att reglerna om skadestånd innebär att du kan ha rätt att få ersättning av grossisterna. Förenklat ska ersättningen innebära att du får lika mycket som du hade tjänat om de levererat i rätt tid och du sålt varan vidare.

Sammanfattning

Då jag inte vet mer om omständigheterna blir svaret att vare sig grossisterna eller du har rätt att höja era priser. Du kan ha rätt till skadestånd om leveransen sker för sent, eller om det är klart att den kommer ske för sent. I brist på all information kan jag tyvärr inte säga hur stort skadeståndet skulle bli.

Vad du kan göra

Eftersom jag inte vet alla omständigheter har jag svårt att ge dig en konkret handlingsplan. Om du har fler frågor kan du höra av dig till mig på vidar.wicklund@lawline.se för att endera få svar på frågan eller bli vidarebefordrad till en jurist på Lawline som kan hjälpa dig mer. Det verkar som att dina chanser till skadestånd kan vara goda, så tveka inte att höra av dig!

Hoppas du fick svar på dina frågor!
Vidar Wicklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1456)
2022-01-22 Vad kan jag göra om inte fått vara som köpts av privatperson?
2022-01-16 Dröjsmål vid köp av bil
2022-01-16 En köpares undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt
2022-01-10 Kan köplagens lagregler om hävning avtalas bort?

Alla besvarade frågor (98564)