Räcker ett erkännande för fällande dom?

2019-08-01 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Om en person ljuger om att personen själv har begått ett brott som personen egentligen inte har gjort men polisen tror på det, är personen skäligen misstänkt då? Eller krävs det vissa bevis för att personen begått det påstådda brottet för att kunna bli skäligen misstänkt?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

I brottmål har åklagaren bevisbördan. För att den tilltalade ska dömas för brott ska åklagaren visa att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått brottet. Detta sker genom utredning och bevisning. Ett erkännande utgör bevisning för att den tilltalade har begått brottet, dock är det upp till rätten att med hänsyn till övriga omständigheter bedöma hur stor betydelse erkännandet har som bevisning. Normalt sett duger ett erkännande inte ensamt som bevisning för en fällande dom.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?