Räknas ett SMS till en borgensman som ett preskriptionsavbrott?

2018-02-18 i Preskription
FRÅGA
Hejsan.Min pappa står som borgenär åt mig på min lägenhet. Jag var ca 5 dagar sen med hyran en månad i fjol och då skickade min hyresvärd ett sms till min far om att hyran måste betalas omgående och att jag annars skulle bli vräkt. Men hyresvärden kontaktade inte mig först.Min fråga är om detta sms räknas som preskriptionsavbrott eller om man måste få ett skriftligt brev i pappersform?Jag hade då bott i lägenheten 2 år och 11 månader och min tanke är att han ville göra ett preskriptionsavbrott för att min far inte ska kunna dra sig ur som borgenär. Jag har sällan varit sen med hyran, men då jag får lön den 27e och det oftast är förfallodag 25e så händer det ju att jag blir sen med några dagar. Alla anda jag hyrt av har haft förfallodagen den sista varje månad. Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du skriver att din pappa står som borgenär. Utifrån din beskrivning misstänker jag att du menar att han står som borgensman, dvs att han har har ställt upp på att betala din hyra i de fall du inte betalar. Det är en säkerhet många hyresvärdar kräver. Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att du menar borgensman.

Tillämplig lag
Frågan berör borgensåtagande och hyresavtal vilket gör både 10 kap. handelsbalken (HB) och 12 kap. jordabalken (JB) tillämpliga. Även preskriptionslagen (PreskL) kommer att tillämpas.

Två olika typer av borgensåtagande

1. Enkel borgen: Om en borgensman(din pappa) åtar sig enkel borgen betyder det att borgenären(hyresvärden) först måste kräva gäldenären(dig) på betalning innan denna vänder sig mot din pappa. Om din pappa har gått i borgen för dig genom en enkelt borgen innebär det att hyresvärde måste vända sig till dig med betalningskrav först, 10 kap. 8 § HB.

2. Proprieborgen: Om en borgensman åtar sig proprie borgen betyder det att han erkänner din skuld som sin egen. Det innebär att hyresvärden inte behöver vända sig till dig först, utan kan direkt kräva din pappa på betalt, 10 kap. 9 § HB. Den här formen av borgensåtagande är vanligare idag än enkel borgen.

När kan du bli vräkt p.g.a utebliven betalning?
En hyresvärd har rätt att säga upp avtalet i förtid om hyresgästen dröjer mer än en vecka efter förfallotid med att betala hyran, 12 kap 42 § 1 stycket 1 punkten JB.

Räknas ett sms som preskriptionsavbrott?
Ett preskriptionsavbrott kan göras på olika sätt. Antingen bryts preskriptionen genom att gäldenären erkänner betalningen genom att t.ex. betala den, eller så avbryts den genom att borgenären skickar ett skriftligt kravbrev eller skriftlig påminnelse till gäldenären. Den kan även avbrytas genom att borgenären väcker talan mot gäldenären eller åberopar fordringen vid domstol, hos kronofogdemyndigheten eller liknande, 5 § PreskL. Ett SMS till borgensmannen(din pappa) räknas därför inte som ett avbrott av preskriptionen.

Du nämner att du misstänker att SMSet var till för att hindra din pappa från att dra sig ur från borgensåtagandet. Jag vill uppmärksamma dig på att en borgensman för ett hyresavtal kan säga upp sitt åtagande. Ansvaret upphör då vid det månadsskiftet som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen. Detta får dock inte ske förrän 2 år har löpt från åtagandets början, 12 kap. 28 a § JB.

Sammanfattning:
Om det handlar om en proprieborgen så får hyresvärden vända sig till din pappa först. Om det är en enkel borgen ska hyresvärden först vända sig till dig och i de fall du inte betalar, vända sig till din pappa. Preskriptionsavbrott har inte skett genom ett sms till din pappa.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Jennifer Abdulahad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (589)
2021-05-31 Ospecificerad faktura, ska man betala den?
2021-05-24 Kräva betalning när en fordran är preskriberad?
2021-05-16 Skadestånd för kränkningar och preskription
2021-05-07 När preskriberas skulder?

Alla besvarade frågor (93062)