Ränta enligt 6§ räntelagen

2014-11-30 i Ränta
FRÅGA
Hej Jag har blivit tilldömd att få skadestånd på7450kr jämte ränta på beloppet enligt 6§ räntelagen (1975:635) från den 31 December till dess betalning sker. Om vi säger att hon betalar i morgon. Hur mycket ska hon betala då?Tack på för hand!!!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Om räntan börjar löpa 31 december i år (2014) utgår ingen ränta om personen betalar skulden innan dess. Om ränta har börjat löpa så måste man räkna ut hur mycket ränta som löpt på skulden tills betalningsdagen, och därför ska läggas på. 

I Räntelagens 6 § står hur den s.k. räntefoten ska beräknas, och att den utgörs av referensräntan plus åtta procentenheter. För referensränta hänvisas till 9 § som talar om att referensräntan bestäms två gånger per år (1 januari och 1 juli) av Riksbanken. Gällande referensränta kan man se på Riksbankens hemsida. I dag är den 1%. Sedan ska enligt 6 § läggas på 8 procentenheter vilket innebär att det ska läggas på 9% ränta på ursprungsskulden.

Om man ska betala ett skadestånd jämte ränta enligt 6 § räntelagen så brukar det vara angivet att räntan löper "till dess att betalning sker". Då måste den som ska betala alltså räkna ut hur mycket räntan blivit den dag de ska betala. För att underlätta detta har Kronofogdemyndigheten skapat ett verktyg för beräkning av skuldränta, som du hittar här. Där fyller man i belopp, på ränta fyller du i 8, den dag från när räntan ska beräknas och till och med vilken dag räntan ska beräknas (betalningsdagen). Klicka sedan i "vanlig ränta" plus klicka i "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteförändringar". Klicka sedan på beräkna och du får fram summan att betala inklusive ränta på den valda dagen. 
Genom att skriva 8, vilket är vad som enligt 6 § ska läggas på referensräntan, och klicka i att hänsyn ska tas till ändringar i referensräntan så läggs den automatiskt till, och har den ändrats under tiden räntan löpt tas hänsyn till det utan att man behöver räkna ut det själv. 

Vänligen, 

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ränta (80)
2022-01-20 Hur beräknas ränta på skadestånd med anledning av brott?
2021-12-31 Hur mycket ska jag få i skadestånd med ränta inräknat?
2021-11-30 Hur mycket blir räntan på skadestånd för ofredande?
2021-11-30 Ränta på skadestånd

Alla besvarade frågor (98708)