Rätt till nödvärn

FRÅGA
En fråga angående vad som gäller ifall jag vill anmäla någon för misshandel. Tänker om det finns risk att jag gjorde fel i detta sammanhang. Alla är påverkade av alkolhol, dock hade jag enbart druckit en eller två enheter, men jag är på dåligt humör. Jag och en kompis pratar om att åka hem, A kommer till diskussionen och är allmänt störande/aggresiv. Jag förolämpar A för att visa att vi inte vill prata med hen. A spottar och slår mig i ansiktet, jag går direkt på självförsvar och visar att jag tänker slå ett slag tillbaka, men A går ett steg bakåt på lutad mark och jag väljer då att knuffa personen istället. A ramlar och det skapas turbulens bland publiken. 4 främlingar (B,C,D & E) ansåg att jag misshandlade A, och knuffar ned mig på marken för att sedan attackera mig på alla möjliga sätt. Efter ett tag låter B mig ställa mig upp, för att enbart slå mig igen och kasta mig på marken utanför lokalen, därefter förföljs jag och B tar stryptag på mig, men jag kommer undan tillslut. Detta skedde även för 5 år sedan, men känner fortfarande mig "skadad" av händelsen. Men jag är orolig över att jag kan ha gjort något fel, då jag medvetet förolämpade A som startade händelsekedjan, och för att det var jag som knuffade ned A efter hens handlingar mot mig. Vad gäller här?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Leder förolämpning till rätt till nödvärn?

Utifrån din fråga har du förolämpat en person, A, och denna person har sedan spottat och slagit dig i ansiktet. Den första frågan är ifall A har rätt till nödvärn då du förolämpat personen. Rätten till nödvärn regleras i 24 kap. 1 § Brottsbalk (1962:700) (BrB). För att det överhuvudtaget ska föreligga en nödvärnssituation där A har rätt att gå till fysiskt angrepp på dig krävs att det från början funnits ett brottsligt angrepp på person. Detta innebär att det krävs att du gått till någon typ av fysiskt angrepp på A, för att A ska kunna hävda att nödvärnsrätt förelåg. En kränkning kan vara ett ärekränkningsbrott, till exempel förtal eller förolämpning (5 kap. 1 § och 5 kap. 3 §) men det krävs också att gärningen har karaktären av ett kroppsligt angrepp på person för att detta brott ska ge rätt till nödvärn, vilket jag utgår ifrån att det inte rör sig om i detta fallet utifrån din fråga

Avslutat angrepp
Huruvida du skulle ha rätt att försvara dig gentemot A blir också en fråga, och utifrån hur du beskriver det så bedömer jag det som inte särskilt troligt att du skulle ha rätt att knuffa personen, då det inte längre rör sig om ett påbörjat och överhängande angrepp som inte är avslutat. Du beskriver att A går ett steg bakåt och genom detta kan det ses som att angreppet är avslutat och det finns inte längre rätt till nödvärn i denna situation. Knuffen skulle då kunna ses som ringa misshandel (3 kap. 5 § BrB)

Om en annan person utsätts för ett angrepp och har nödvärnsrätt gäller även nödvärnsrätten för dig om du hjälper personen (24 kap 5 § BrB). Det finns en rätt att få ingripa i situationen, men det verkar som att denna situation med att 4 personer attackerade dig inte skulle räknas som försvarlig. Gränsen för nödvärn går vid när någonting räknas som uppenbart oförsvarligt (24 kap. 1 §) och våldet kan inte räknas som rättfärdigat om det våld man använder är oproportionerligt mot faran. Däremot finns chans till något som kallas för nödvärnsexcess vilket gör att för mycket våld i en situation skulle kunna anses vara ursäktat (24 kap. 6 § BrB). Det krävs att situationen varit sådan att man svårligen kunnat besinna sig. Det kan alltså vara ursäktat i vissa fall att använda mer våld än vad som var nödvändigt, på grund av omständigheter som chock eller att man varit mycket upprörd och inte kunnat bedöma situationen korrekt. Att ytterligare 4 personer blir inblandade och går till attack bör inte ses som försvarligt i denna situation. Det skulle här kunna röra sig om misshandel (3 kap. 5 §), dock till vilken grad beror på omständigheterna i fallet och vad det exakt rör sig om att dessa personer har gjort.

Preskriptionstiden

Preskriptionstiderna regleras utifrån hur långt straffet är för brottet och regler kring detta återfinns i 35 kap. 1 § BrB.

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst 2 år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst 6 månader (3 kap. 5 § BrB). Rör det sig om misshandel av normalgraden är preskriptionstiden 5 år (35 kap. 1 § p. 2 BrB). Rör det sig om ringa misshandel är preskriptionstiden 2 år (35 kap. 1 § p. 1 BrB). Skulle det dock räknas som grov misshandel är maxstraffet för detta 6 år (3 kap. 6 § BrB) vilket skulle betyda att presriptionstiden för brottet är 10 år. (35 kap. 1 § 1 st. 3 p. BrB). Eftersom detta hänt för 5 år sen krävs det att det rör sig om en grov misshandel för att det inte redan ska vara preskriberat och att du ska kunna anmäla detta. Det skulle möjligtvis kunna vara en grov misshandel, beroende på vilka omständigheter som fanns i ditt fall mer specifikt.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Ruuth
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (186)
2021-07-31 Är det okej att bryta sig in i någons hem om det är för att ta tillbaka något som är mitt?
2021-06-30 Får man i nödsituationer använda sig av blåljus?
2021-05-31 Rätt till nödvärn
2021-05-26 Hur mycket våld kan man samtycke till innan det blir olagligt?

Alla besvarade frågor (95732)