rättegångskostnader vid brottmålsdom

FRÅGA
Hej,Om jag överklagar en dom från tingrätten, gör man det till Hovrätten?Om jag sen går vidare till Hovrätten och döms ändå där, blir jag betalningskyldig för rättegångskostnader?Det gäller en trafikförselse, passera en heldragen linje enligt polisen, domen från tingrätten är en bot på 1500kr.Jag menar att min moderna bil, Mercedes A250 e( model 2020-07), inte tillåter mig eller bilen att köra över(passera) heldragen linje då bilens system ska motverka detta. Tingsrätten mening var att det finns ingen anledning att misstro polisen, och tog inte alls hänsyn till tekniken eller video klippet som jag vissade där man kan se att bilen inte kan korsar heldragen linje och att den schysterar ratten själv.Min fråga är om det är värt att ta det vidare till hovrätten, och om jag blir dömd igen... blir jag skyldig att betala alla rättegångskostander, i så fall vilka skulle det vara, då Polisen inte verkar ha en försvarare eller målsägandebiträde enbart en åklagre.Hoppas att det går att förså min fråga.Jag är rätt nyfiken på att ta det vidare till Hovrätten då jag tror starkt på teknikens sanning, men enbart om det inte kommer att sticka iväg i kostander dvs. från 1500kr till 5000kr/10.000kr/15.000kr/etc.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du ifall det är ekonomiskt försvarbart att överklaga domstolsböter till hovrätten. Jag har ingen kunskap om vilka rättegångskostnader du kan tänkas bli skyldig att betala. Men jag kommer ge dig ett svar nedan som du kan utgå från när du gör din egna bedömning.

Som du skriver i din fråga är det till hovrätten du ska föra din överklagan. Den ska inkomma senast 21 dagar efter att domen avgjordes.

Vilka kostnader förutom böter har du?

I 31 kap. Rättegångsbalken (RB) framgår vilka rättegångskostnader som kan uppkomma vid en brottmålsdom. Dessa kostnader kan vara ersättning för offentlig försvarare och kostnader för provtagning och analys av blod, urin och saliv. Dock enbart sådana kostnader som är motiverade av utredningen är rättegångskostnader som den dömda är skyldig att betala. I vissa fall kan beloppet sättas ner helt eller delvis om det finns skäl till det såsom den tilltalades brottslighet eller hens personliga och ekonomiska förhållanden. (31 kap. 1 § RB) Den tilltalade behöver aldrig betala mera för försvararen än vad hen skulle fått betala i rättshjälpsavgift vid rättshjälp. Denna avgift går att finna i 23 § Rättshjälpslagen.

Mitt svar

Jag kan tyvärr inte göra en bedömning i ditt fall kring om du bör överklaga ditt hovrätten baserat på den ekonomiska situationen. Jag rekommenderar att kolla närmare på rättshjälpslagen och 31 kap. RB och göra en bedömning baserat på din situation.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (245)
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?
2021-08-29 Hyresmål i hovrätten
2021-06-30 rättegångskostnader vid brottmålsdom

Alla besvarade frågor (96500)