Rattfylla med 1,0 promille, vad blir straffet?

2021-08-16 i Trafikbrott
FRÅGA
Singelolycka med 1.0 promille i utandningsluften. Ingen annan person skadad. Vad blir straffet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rattfylleri

Brottet rattfylleri regleras i lag om straff för vissa trafikbrott. Två nivåer återfinns; dels rattfylleri normalgraden (4 §), dels grovt rattfylleri (4a §). Vid bedömningen om brottet är grovt beaktas särskilt att föraren haft en alkoholkoncentration om minst 1,0 promille i blodet eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften. Men även om föraren inte uppmäts ha dessa gränser för grov rattfylla kan han eller hon ändå dömas om föraren har varit avsevärt påverkad av alkohol eller framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafikssäkerheten. Sistnämnda kan inte uteslutas eftersom en olycka de facto inträffat. I de fall rattfylleristen har kört på ett sådant sätt att han eller hon ensam eller till huvudsaklig del har varit vållande till en olycka torde det i allmänhet leda till att brottet bedöms som grovt.

Påföljd

Mycket talar således för grov rattfylla. Straffskalan för grovt rattfylleri är fängelse i högst två år. Enligt förarbetsuttalanden bakom lagtexten, ska fängelse vara normalpåföljd (Prop. 1993/94:44 s. 35). När påföljden bestäms till fängelse mäts regelmässigt ett straff om en månad ut. Försvårande eller förmildrande omständigheter kan medföra ett högre eller lägre straff. Men det är förhållandevis ovanligt att mer än en månad döms ut. När påföljden inte bestäms till fängelse, vilket kan bero på billighetsskäl som exempelvis hög ålder, handikapp, psykiska problem eller liknande svårigheter att kunna avtjäna ett fängelsestraff (29 kap. 5 § brottsbalken). Då kan samhällstjänst tillsammans med skyddstillsyn eller villkorlig dom bli straffet.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1245)
2021-11-25 Utgör böter tillsammans med återkallatkörkort dubbelbestraffning?
2021-11-16 Lagligt att ha blåljus och sirener på privat fordon?
2021-11-12 Vårdslöshet i trafik och körkortsingripande - Vad gäller?
2021-11-03 Vad händer om man blir dömd för grovt rattfylleri?

Alla besvarade frågor (97339)