Regler vid uppsägning vid uthyrning av del i fastighet

2020-02-29 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej!Har en hyresgäst i mitt hus som jag nu vill säga upp,behöver hela huset själv.I hyreskontraktet står uppsägningstiden på 3 månader men hon vägrar skriva på det för hon menar sig ha besittningsrätt..stämmer det?Hon har bott där i 1 år och 3 månader.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att din fråga handlar om uppsägning av ett hyresavtal gällande en del av en fastighet. Jag tolkar din situation som att du och din hyresgäst har ett skriftligt hyresavtal men att din hyresgäst inte vill skriva på ett meddelande om uppsägning.

Regler kring uthyrning av bostad eller del av bostad finns i 12 kap. Jordabalken (även kallad hyreslagen). År 2013 kom även en ny lag som heter lag om uthyrning av egen bostad som bland annat behandlar regler gällande uppsägning av hyresavtal som gäller bostadsrätter och fastigheter. Eftersom det framgår av din fråga att det är en del av ett hus som hyrs ut så finns det även regler i lagen om uthyrning av egen bostad som gäller angående ditt hyresavtal.

Ett hyresavtal ska upprättas skriftligt om någon av parterna begär det (12 kap. 2 § JB). Det finns dock inga formkrav gällande hyresavtal och muntliga hyresavtal är därmed också giltiga. Dock kan det vara svårt att visa vad som har avtalats om det inte finns nedskrivet och därför är det alltid bra att skriva ett skriftligt hyresavtal.

Ett hyresavtal kan ingås på obestämd tid eller bestämd tid. Är hyresavtalet ett tillsvidareavtal anses det ingått på obestämd tid. Finns det däremot ett slutdatum för hyrestiden så anses hyresavtalet vara på bestämd tid.

Ett hyresavtal gäller för obestämd tid om inte en bestämd tid har avtalats i hyreskontraktet. Ett hyresavtal som ingåtts på obestämd tid måste alltid sägas upp för att upphöra att gälla (3 § lagen om uthyrning av egen bostad).

Om ett hyreskontrakt istället är ingått på bestämd tid upphör hyresavtalet att gälla när hyrestiden löpt ut om inte annat har avtalats. Någon uppsägning av ett sådant avtal behövs inte göras. Ett sådant avtal får dock sägas upp vid en tidigare tidpunkt än den sluttid som uppgetts i avtalet (3 § lagen om uthyrning av egen bostad). Hyresgästen har inte heller rätt till en förlängning av ett hyresavtal på bestämd tid om inte parterna har avtalat om det (3 § tredje stycket lagen om uthyrning av egen bostad).

Angående uppsägningstid så har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid ett månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter tidpunkten för uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats. Detta gäller oavsett om det rör ett hyresavtal som är ingått på obestämd eller bestämd tid (3 § andra stycket lagen om uthyrning av egen bostad). Om du till exempel vill att din hyresgäst ska flytta ut den 1 juni måste du meddela detta till din hyresgäst senast den sista dagen i februari. Skulle uppsägningen meddelas någon dag senare senare än detta har hyresgästen rätt att bo kvar en månad till, det vill säga till den 1 juli.

En uppsägning ska vara skriftlig om hyresförhållandet har varat minst tre månader i följd vid den tidpunkt då uppsägningen görs (12 kap. 8 § JB). I uppsägningen bör hyresvärden också skriva anledningen till uppsägningen (12 kap. 8 § andra stycket JB).

Har ni avtalat om tre månaders uppsägningstid i ert hyresavtal har du därför rätt att säga upp hyresavtalet med en uppsägningstid om tre månader om inte längre uppsägningstid har avtalats mellan er. Detta gäller oavsett om hyresavtalet har ingåtts på obestämd tid eller bestämd tid och trots att din hyresgäst har bott i bostaden under en lång tid. Hyresgästen har ingen besittningsrätt och du har rätt att säga upp avtalet enligt nämnda regler.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (711)
2021-09-23 När får man hyra ut bostadsrätt i andra hand och får en bostadsrättsföreningen vägra medlemskap?
2021-09-22 Vad gäller vid uppsägning enligt privatuthyrningslagen?
2021-09-20 Är privatuthyrningslagen dispositiv?
2021-09-05 Kan jag polisanmäla hyresgäst för utebliven hyra?

Alla besvarade frågor (95953)