Reklamera felaktig vara efter två och ett halvt år

2019-02-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Vad gäller om jag köper en fläkt och säljaren förmedlar om att fläkten bör hålla i minst fem år, kanske tio till femton år om det vill sig väl. Men efter 2 och ett halvt år så har fläkten lagt av och slutat fungera. Vilka rättigheter har jag? Vad gäller? Är jag försent ute för en reklamation?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du har köpt en fläkt och att säljaren har sagt att fläkten bör hålla i minst fem år, men att fläkten har slutat fungera efter två och ett halvt år.

Lag beror på om det är konsumentköp eller annat köp

Det framgår inte av din fråga om du har köpt fläkten som näringsidkare eller som konsument, d.v.s. för ditt privata bruk. Det framgår inte heller om säljaren är en privatperson eller näringsidkare. Detta får betydelse för vilken lag som är tillämplig på ditt köp. Om du har köpt fläkten som näringsidkare är köplagen tillämplig. Den är också tillämplig om säljaren är en privatperson. Köplagen är en lag som kan avtalas bort, vilket innebär att om du och säljaren har kommit överens om något i avtalet, gäller det före vad som står i lag. Har du däremot köpt fläkten för ditt privata bruk, och säljaren är en näringsidkare, gäller konsumentköplagen. Vad gäller konsumentköplagen går det inte att avtala om villkor som är sämre för konsumenten än vad som står i lagen.

Jag kommer här utgå från att du har köpt fläkten för ditt privata bruk och att säljaren är en näringsidkare. Det innebär att konsumentköplagen är tillämplig.

Varan är felaktig

En vara är felaktig om den, i fråga om bland annat kvalitet och andra egenskaper, avviker från vad som följer av avtalet eller vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § konsumentköplagen). För att en vara ska vara felaktig krävs att felet ska ha funnits när du tog emot varan, även om felet förvisso kan visa sig senare (20 § konsumentköplagen). Om fläkten har slutat fungera av sig själv, är det ett ursprungligt fel på varan. Det gäller särskilt om säljaren har sagt att fläkten skulle hålla mycket längre tid än så. Den enda gången det inte rör sig om ett ursprungligt fel på varan är om fläkten har slutat fungera på grund av hur den har använts, exempelvis genom vanvård, onormalt användande eller en olyckshändelse.

Reklamationstiden är tre år

Reklamationstiden för en vara är tre år (23 § tredje stycket konsumentköplagen). Det innebär att du när som helst under de tre första åren efter att har fått varan kan meddela säljaren att varan är felaktig. En sådan reklamation måste göras inom skälig tid från det att du har upptäckt felet och en reklamation som görs inom två månader från det att du har upptäckt felet anses alltid vara i skälig tid (23 § första stycket konsumentköplagen). Det viktiga är att du inte väntar för länge med att göra reklamationen.

Du har rätt att få felet åtgärdat

Om du och säljaren kommer fram till att det är ett ursprungligt fel på varan har du en rad rättigheter som kan bli aktuella (22 § konsumentköplagen). Du har då rätt att kräva att säljaren gör något av följande:

•Reparerar felet

•Ger dig en ny likvärdig vara

•Ger dig ersättning för att rätta till felet

•Häver köpet, alltså ger dig pengarna tillbaka

Säljaren har vanligtvis rätt att själv välja om den först vill reparera felet eller ge dig en annan, likvärdig vara (27 § konsumentköplagen).

Mitt råd är att reklamera varan

Mitt råd är att du kontaktar säljaren och gör en reklamation. Säg att det är fel på varan och att du vill att säljaren avhjälper felet. Om säljaren inte går med på det kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och göra en anmälan. Det är helt utan kostnad.

Sammanfattning

Min bedömning är att det sannolikt är ett ursprungligt fel på fläkten. Eftersom tre år inte har passerat sedan du fick fläkten kan du fortfarande göra en reklamation, under förutsättning att du inte har väntat allt för länge sedan du upptäckte felet. Du har då möjlighet att kräva bland annat att säljaren reparerar felet eller ger dig en ny likvärdig vara.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1157)
2021-02-24 Vem har ansvaret för att en vara stjäls efter att den har levererats utanför köparens dörr?
2021-02-24 Kan jag kräva tillbaka pengarna om avhjälpandet dröjer?
2021-02-23 Reklamation konsumentköplagen
2021-02-21 Möjligheten till hävning

Alla besvarade frågor (89482)