Resekostnader för umgängesresor

2021-10-31 i Barnrätt
FRÅGA
De var jag som flyttade från mitt ex, flyttade till en annan ort och län. Samarbeten från mitt ex sida anser jag blir inte bättre, ska vi komma överens om alla dessa saker som körning osv? Vad händer om jag hämtar barnen men har inte råd att köra tillbaka dem vad händer då rent juridiskt sätt för mig? Vad händer om jag förklarar för han att jag kan inte köra hela tiden och han får köra dem också och han vägrar och jag får inte träffa dem vad händer då? Jag har bara umgängesrätt och han har hela barnbidraget.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Angående resekostnader är huvudregeln att den föräldern som barnet ska umgås med har det primära kostandsansvaret för barnets umgängesresor. Om barnet bor tillsammans med endast en förälder ska den föräldern ta del av kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Detta ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 15 b § föräldrabalken).

Den förälder som barnet bor hos är i allmänhet dock endast skyldig att ta del av resekostnaderna när avståndet mellan bostadsorten och umgängesorten är relativt stort, riktpunkt ligger på tio mil. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnader är inte heller skyldig att göra det, även andra omständigheter beaktas vid skälighetsbedömningen så som att en förälder utan en godtagbar anledning flyttar långt bort. Domstolen kan på yrkande av en part besluta om resekostnader.

Slutsatsen är att du ensam inte behöver stå för kostnader som hör till umgängesresorna beroende på avståndet och din ekonomiska förmåga. Även övriga omständigheter så som anledningen till din flytt är av betydelse om avståndet på grund av flytten blir väldigt stort.Domstolen kan även på begäran besluta om fördelningen av resekostnader.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?