​Säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan?

2021-10-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Min andrahandshyresgäst gäst har brutit mot avtalet. Kan jag säga upp hyresgästen med omedelbar verkan?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan?

I vissa fall har en hyresvärd rätt att säga upp en hyresgäst med omedelbar verkan. Dessa situationer finns uppräknade i jordabalken (här) och avser situationer när hyresgästen allvarligt åsidosatt sina förpliktelser enligt hyresavtalet. En sådan situation är bland annat när hyresgästen underlåtit att betala hyran. Som hyresvärd har en rätt att säga upp avtalet om hyresgästen inte betalat hyran en vecka från förfallodagen. En sådan uppsägning ska ske skriftligen och skäl till uppsägningen ska anges.

Vidare ska hyresgästen få ett meddelande om att han eller hon kan få bo kvar om hyrorna betalas inom 3 veckor. Det räcker att de uteblivna hyrorna betalas utan ränta. Ett meddelande om uppsägning samt anledning till denna ska även lämnas till kommunens socialnämnd. Tiden börjar räknas från den dag hyresgästen i behörig ordning blivit delgiven och socialnämnden fått meddelandet. Eventuellt beslut om avhysning får därefter inte meddelas förrän efter 3 veckor och två vardagar. Skulle sedan socialnämnden åta sig att betala hyran inom 3 veckor får avhysning inte längre ske. Inte heller om det visar sig att hyresgästen har varit förhindrad att betala hyran inom den senare tidsperioden på grund av sjukdom eller liknande.
(För lagrum, se här)

Sammanfattningsvis

Vill ni säga upp avtalet att gälla med omedelbar verkan är processen lite invecklad och de steg som jag räknade upp ovan måste då följas. Ni kan alltså inte bara be er hyresgäst flytta dagen efter pga. att denne inte betalat hyran. Utan denne måste meddelas om detta och inom tidsfristen på 3 veckor få möjlighet att betala hyran innan denne förlorar sin rätt att bo kvar.

Om din hyresgäst fortsätter med att underlåta att betala hyra trots att du meddelat denne om 3 veckorsfristen, kan du som nästa steg vända dig till Kronofogden för att ansöka om avhysning. Mer om det kan du läsa på kronofogdemyndighetens hemsida - här.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!


Vänligen,

Gabriella Zako
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1659)
2022-01-11 Vad gäller vid uppsägning av lokalhyra och hur lång är uppsägningstiden?
2021-12-30 När ska en slutbesiktning senast ske?
2021-12-30 Kan man köpa en annan bostad när man bor i hyresrätt?
2021-12-28 Avvikande boarea i hyresavtal

Alla besvarade frågor (98575)