Samboavtal och hyra

FRÅGA
Hej, jag ska köpa en bostadsrätt för 2 miljoner. Nu planerar vi att min blivande sambo ska flytta in till mig. Vad behöver jag tänka på när det gäller ekonomin?hur mycket hyra ska han betala för sig och sina två barn? Kommer sambolagen att påverka att det är jag som köpt och äger lgh själv vid en eventuell separation?Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom ni planerar att bli sambor så blir sambolagen, SamboL, tillämplig.

Samboavtal

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL). I en bodelning ska således samboegendom ingår, vilken utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med att egendomen ska vara förvärvad för gemensam användning menas i princip att avsikten vid införskaffandet ska vara att båda samborna ska nyttja den. Den bostadsrätt som du köper med avsikt att ni tillsammans ska bo i kommer således att utgöra samboegendom och därför enligt huvudregeln ingå i en eventuell bodelning. Mitt största råd till dig är därför att upprätta ett samboavtal som anger att bostadsrätten inte ska ingå vid en eventuellt framtida bodelning eller att bodelning överhuvudtaget inte ska ske (9 § SamboL). Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda (9 § SamboL).

Hyra

Det finns egentligen inget "rätt och fel" när det kommer till vilken hyra man ska ta ut när man har en sambo eller annan inneboende boende hos sig. Vissa väljer till exempel att dela på driftskostnader medan andra därutöver låter sin sambo betala en del av räntekostnaden. Man kan som vägledning jämföra med med vad det hade kostat att bo i två separata lägenheter på orten. På så vis kan man åskådliggöra hur mycket man faktiskt sparar på att bo tillsammans och utefter det avgöra huruvida det är rimligt att ens sambo även ska stå för en del av räntekostnaderna. Ett annat alternativ är att jämföra med marknadshyran för en hyreslägenhet av samma storlek och standard för att utröna vad som kan vara en skälig hyra. Det viktigaste är att ni är överens och att det känns rimligt för båda parter. Ett bra tips kan vara att upprätta ett avtal mellan er även avseende hyran och när den ska betalas för att minimera risken för osämja i framtiden.

Sammanfattning

Bostadsrätten kommer ingå i en framtida bodelning om ni inte upprättar ett samboavtal. Mitt råd till dig är därför att upprätta ett sådant. Det finns inget klart svar på vad som är en skälig hyra utan detta är någonting som ni måste komma överens om. För att undvika eventuella konflikter i framtiden kan det vara bra att även skriva ett avtal om hyran.

Om du vill ha hjälp med att upprätta avtal av nämnda slag kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Är du intresserad av detta eller om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?