Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga

2021-09-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Min pappa står som ensam ägare på våran sommarstuga som han köpte av sin pappa, han e gift med mamma. Kan han sälja stugan till mig utan att mamma kan blanda sig i?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är huvudsakligen reglerad i äktenskapsbalken (ÄktB), men till viss del också i jordabalken (JB). Jag kan börja med säga att svaret är nej, din pappa kan inte sälja stugan utan att din mamma blandar sig i.

Din mamma måste samtycka till försäljningen

Eftersom din pappa och din mamma är gifta så erfordras din mammas samtycke till försäljningen (7 kap. 5 § tredje stycket ÄktB). Kravet på samtycke gäller trots att det rör sig om en sommarstuga och trots att din pappa står som ensam ägare. Samtycket ska lämnas skriftligen (7 kap. 5 § fjärde stycket ÄktB).

Vad händer om din pappa säljer stugan utan samtycke?

Om din pappa säljer sommarstugan till dig utan din mammas samtycke till försäljningen så kommer lantmäteriet uppmärksamma avsaknaden av din mammas samtycke och kommer följaktligen förklara din lagfartsansökan vilande (20 kap. 7 § punkt 7 JB och 21 kap. 7 § första stycket JB). Vad detta innebär är att du inte kommer kunna vara full lagfaren ägare, vilket innebär att du exempelvis inte kan belåna sommarstugan (jfr 6 kap. 1 § JB).

Vad kan din pappa göra om din mamma vägrar?

Om din mamma inte samtycker till försäljningen så kan din pappa ansöka hos domstol att få tillstånd till försäljningen (7 kap. 8 § ÄktB). I dessa fall är domstolen tämligen generös. Utgångspunkten är att tillstånd ska ges om inte något godtagbart skäl mot försäljningen visas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam Fyman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3657)
2021-10-16 Får två sambos bevittna en fullmaktsgivarens namnteckning på en framtidsfullmakt?
2021-10-16 Flytta in hos pojkvän utan vårdnadshavares samtycke?
2021-10-16 Skriva över sin del av gemensamt hus på sin make/maka?
2021-10-05 Vad händer efter att min fru avlidit?

Alla besvarade frågor (96369)