särbehandling ålder vid anställning

2021-07-26 i Övrigt
FRÅGA
Döpt om alla som jobbar och varit med om detta. Eva är 60 år och har länge varit arbetslös. Hon är helt övertygad om att detta beror påhennes ålder. Eva har därför bestämt sig för att starta en liten trädgårdsfirma och ska nuanställa personer som ska arbeta i firman. Det arbete som ska utföras är traditionelltträdgårdsarbete i villaträdgårdar. Eva annonserar efter personal och hon får många sökande.Kajsa är 25 år och har precis avslutat sin hortonomutbildning (den finaste akademiska titelsom man kan ha i trädgårdskunskap) vid Alnarp. Ivar är 30 år och har gåttträdgårdsmästarutbildning på Alnarp. Roffe är 57 och har ingen erfarenhet avträdgårdsarbete. Kristina är 55 och har lång erfarenhet av trädgårdsarbete. Hon arbetar förnärvarande på en större trädgårdsfirma i Malmö men vill nu flytta till Åkarp där Eva startar sinfirma. Carola är 60 år och har såväl en trädgårdsmästarutbildning som lång erfarenhet.Eva ska anställa tre personer att utföra trädgårdsarbetet. Hon vill gärna gynna Roffe, Kristinaoch Carola (liksom hon är de ju äldre och har svårt att få nytt arbete) och erbjuder därfördem arbete i firman. Kan hon göra det och kan hon i så fall redovisa sina motiv öppet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst i diskrimineringslagen (DiskL)

En arbetsgivare har rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. I detta ingår också att arbetsgivaren har en fri anställningsrätt. Arbetsgivaren kan alltså anställa vem den anser bäst lämpad för jobbet.

Det finns dock några begränsningar till denna fria anställningsrätt och en av dessa är att man inte får diskriminera vid anställning vilket framgår av 2 kap 1 § p. 2 DiskL.

Det beskrivs i 1 kap 1 § DiskL att ålder är en av de 7 diskrimineringsgrunderna. Vilket då innebär att diskrimineringslagen förbjuder åldersdiskriminering. Förbudet mot diskriminering gäller diskriminering av personer i alla åldrar.

Att i detta fall bara anställa de som är äldre blir då en form av positiv särbehandling. Positiv särbehandling är okej om det sker enligt lag. Ser man till 2 kap 2 § p. 2 DiskL så är positiv särbehandling tillåten när det gäller kön om det är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

2 kap 2 § p.4 beskriver också att särbehandling på grund av ålder är tillåten, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Denna paragraf är dock ett uttryck för åldersdiskriminering som sker för att uppnå mål rörande sysselsättningspolitik eller arbetsmarknadsmässiga mål. Exempel på detta kan vara att tillgodose att äldre arbetare kan behöva mer vila eller att undvika att flera personer i personalen pensioneras samtidigt.

Exempel på icke berättigade syften är en arbetsgivares önskemål om en homogen ålders samansättning av arbetsstyrkan. Eu domstolen har också sagt att de socialpolitiska målen ska vara av allmänt intresse. Individuella mål från arbetsgivarens sida är inte godtagbara.

I din fråga så har alla sökande utom Roffe utbildning eller erfarenhet. Positiv särbehandling brukar kräva identiska meriter. De är därför diskriminerande mot de andra att anställa Roffe framför dem bara för att han är äldre.

Jag skulle inte rekommendera att hon anställer Roffe bara på grunden av att han är äldre. Kristina och Carola däremot har erfarenhet och utbildning, de faller då in under arbetsgivarens fria anställningsrätt.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Amanda Rydberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1940)
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad
2021-09-15 Får min arbetsgivare sprida privat information om mig?
2021-09-06 Behåller jag SGI vid en kortare anställning?

Alla besvarade frågor (95720)