Särkullbarn har rätt till arv direkt

2021-11-24 i Särkullbarn
FRÅGA
HejOm jag är särkullbarns och min mamma gått bort vad sker då?Min mamma gifte sig när jag var ett år o jag fick veta detta vid 22 års ålder, ingen pratar om det o nu har min mamma dött o jag vet inte hur jag ska agera? De bodde i ett hus o de ska min icke biologiska pappa sälja o flytta ifrån, vet dock inte när.Jag har två halvbröder oxå.De finns nog lite skulder på huset oxå.De tillgångar som fanns är några hundra tusen på banken o hus bil o smycken o så klart allt i hemmet.Inget finns skrivet om nåt o nu känner jag mig utanför pga min särkullbarns position.Hur är bäst o tänka för min del o vilka är dödsbodelägare? O vad innebär det för mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga återfinns i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Tolkning av din fråga

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ditt arv efter din mamma förhåller sig till det faktum att du är särkullbarn, samt att du undrar om du är dödsbodelägare och vad det innebär. Din fråga antyder att det inte finns något testamente, varför jag kommer att förutsätta detta i mitt svar till dig.

Allmänt om bodelning

När ena maken dör ska i regel en bodelning förrättas (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Detta sker genom att makarnas samlade giftorättsgods sammanläggs, efter avdrag gjorts för eventuella skulder (11 kap. 2 § ÄktB), varefter giftorättsgodset hälftendelas (11 kap. 3 § ÄktB). Enskild egendom ingår således inte i en bodelning (jfr 10 kap. 1 § ÄktB).

Den egendom som skulle tillfallit din mamma efter bodelning plus eventuell enskild egendom utgör din mammas kvarlåtenskap, vilket utgör ditt arv. Det finns emellertid en möjlighet för efterlevande make att avstå från att göra en bodelning, vilket är vanligt förekommande när det finns ett särkullbarn med i bilden och om det föranleder en förlust för efterlevande make. Om så gjorts behåller vardera make sin egendom och någon bodelning görs i praktiken inte (12 kap. 2 § ÄktB).

Särkullbarns rätt till arv direkt efter sin förälders död

Utgångspunkten när en förälder dör är att efterlevande make ärver dennes kvarlåtenskap och att barn har rätt till arv från föräldern först när den efterlevande maken dör (s.k efterarv). Denna utgångspunkt gäller dock endast för gemensamma barn. För särkullbarn gäller att denne har rätt till sin förälders arv direkt efter föräldern dör, förutsatt att särkullbarnet inte avstått sitt arv till förmån för efterlevande make (3 kap. 1 § första stycket ÄB, jfr också 3 kap. 9 § ÄB).

Vad detta innebär för dig är att du inte behöver vänta på att din icke biologiska pappa dör, utan du har rätt till arv efter din mamma direkt. Du behöver inte anmäla ditt krav för att ha rätt till arvet. Förutsatt att du är din mammas enda barn, ärver du hela kvarlåtenskapen.

Bouppteckning och dödsbodelägare

Endast utifrån informationen i din fråga gäller följande. Du är dödsbodelägare (18 kap. 1 § första stycket ÄB). Din icke biologiska pappa är dödsbodelägare fram till det att en bodelning sker (18 kap. 1 § andra stycket ÄB). Väljer din icke biologiska pappa att inte göra en bodelning (jfr ovan) är han inte dödsbodelägare. Att din icke biologiska pappa är dödsbodelägare innebär inte att han är arvinge.

Dödsbodelägare är de som medverkar vid upprättande av bouppteckningen, vilket vanligtvis sker hos en begravningsbyrå (20 kap. 2 § ÄB). I bouppteckningen upptas bland annat tillgångar, skulder och vem/vilka som är arvingar (20 kap. 4 § ÄB), samt vilka dödsbodelägare som medverkat vid bouppteckningen (20 kap. 3 § första stycket ÄB). När bouppteckning gjorts ska den registreras hos skatteverket (20 kap. 8 § ÄB). Skatteverket kan se vilka dödsbodelägare som närvarat, och om de inte närvarat ska det i bouppteckningen bifogas bevis på att den icke närvarande dödsbodelägaren blivit delgiven att komma på bouppteckningen (20 kap. 3 § andra stycket ÄB).

Om en bouppteckning redan gjorts gäller följande. Din fråga antyder att du inte blivit delgiven. Detta innebär inte att du går miste om ditt arv. Skatteverket får nämligen inte registrera en bouppteckning om du inte blivit delgiven kallelse till bouppteckningen (20 kap. 9 § ÄB), vilket är tämligen lätt för Skatteverket att säkerställa.

Har en bouppteckning ännu inte gjorts rekommenderar jag dig att kontakta övriga dödsbodelägare och se till att du blir kallad till bouppteckningen och/eller undersöka vem som ansvarar för bouppteckningen. Men som nämnt ovan, det kommer inte förefalla så att du går miste om ditt arv i det fall du inte skulle närvara vid bouppteckningen, men det skadar givetvis inte att se till att du blir delgiven och närvar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam Fyman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1264)
2022-01-25 Särkullebarns rätt vid bodelning
2022-01-24 Fördelning av arv mellan gemensamma och särkullbarn
2022-01-20 Sälja bostadrätt efter arv - särkullebarn
2022-01-20 Fördelning av arv när den avlidne var gift och har särkullbarn

Alla besvarade frågor (98657)