Särskilt förordnad vårdnadshavares skadeståndsansvar

FRÅGA
Hej! Jag undrar om en person som är särskild förordnad vårdnadshavare är betalningsskyldig gentemot ensamkommande ungdom denne är SFV för? Tänker vid eventuellt skadestånd, återbetalningskrav CSN mm?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnadshavares skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (SKL). Vårdnadshavare, inklusive särskilt förordnade sådana, har en skyldighet att se till att barnet står under uppsikt i syfte att hindra att barnet orsakar skada. Vårdnadshavare som brister i sin tillsyn kan bli skadeståndsskyldiga för skador som barnet orsakar (2 kap. 1 § SKL). Normalt har vårdnadshavare dessutom ett strikt ansvar för skador som barnen vållar genom brott; ett s k principalansvar (3 kap. 5 § SKL). Från skadeståndslagen är emellertid särskilt förordnade vårdnadshavare undantagna från skadeståndsansvar och blir därför inte skadeståndsskyldiga för skador som ett barn eller en ungdom orsakat.

Beträffande återbetalningskrav kan dock en särskilt förordnade vårdnadshavare bli betalningsskyldig. Enligt studiestödslagen är det förmyndaren som är betalningsskyldig för eventuella återkrav. Då en särskilt förordnad vårdnadshavare kan liknas vid ett slags förmyndarskap, kan denne ha ett personligt betalningsansvar för vissa av barnets ekonomiska angelägenheter. I praxis har en sådan vårdnadshavare nämligen ansetts ha möjlighet att kontrollera såväl utbetalning av studiehjälpen som barnets frånvaro.

Med vänlig hälsning,

Simon Wikström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98671)