Se till att syskonbarn inte kan ärva

2021-07-31 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Vem ärver mej när jag går bort? Jag är gift men har inga egna barn. Min fru har två barn i tidigare äktenskap. Jag hade en helbror som är avliden och han fick 2 barn med sin fru. Mina föräldrar finns inte i livet. Vi äger gemensamt en fastighet. Om det nu är så att mina brorsbarn tillhör dem som får ärva men jag vill att allt går till min fru om hon fortfarande lever vid mitt frånfälle. Avlider hon först så vill jag att allt går till hennes barn och inget till mina brorsbarn när jag avlider. Hur går jag tillväga. Tack från Hasse
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om du kan ge hela eller så stor del av ditt framtida arv som möjligt till dina syskonbarn, istället för att din fru ska ärva allt. Jag kommer i mitt svar att utgå från rådande lagtext och utgå endast från den information du har givit mig i din fråga.

Vad säger lagen?

Enligt 2:1 Ärvdabalken (ÄB) så framkommer det att bröstarvingar är dem som har förtur att ärva en död person. Detta innebär alltså att barn, barnbarn eller barnbarnsbarn har förtur till hela arvet. Dock säger 3:1 ÄB att maken till den döda gifta personen ska få överta all kvarlåtenskap när personen i fråga dör. Denna princip har företräde framför 2:1 ÄB. .

Enligt 2:2 ÄB så framkommer det att om inga bröstarvingar finns så ska föräldrarna få ta del av arvet. Om en av föräldrarna är döda, ska syskonen ärva den döda förälderns del, 2:2 ÄB andra stycket. Är ett av syskonen i sin tur döda, går arvet till det döda syskonens barn, 2:2 andra stycket ÄB.

Enligt 3:1 och 7:1 är det enbart bröstarvingar och makar som får ärva och alltid har en garanterad rätt att få ärva. Det innebär att farföräldrar, syskon eller de från arvsgrupp nr 2 och 3 inte har en garanterad rätt att ärva.

Kan en make uteslutas från sitt arv? Nej är svaret på detta då 3:1 ÄB säger att en make alltid har rätt till 4 basbelopp i arv från sin döda make.

Vad innebär detta för dig? Detta innebär då att enligt svensk lag så har din fru rätt att ärva allt efter din död, och det är först efter hennes död som eventuella syskonbarn kan åberopa rätt till arv från dig. Dock i och med att syskonbarnen inte har en garanterad arvsrätt enligt lag, så kan, och bör du, via ett testamente skriva att din fru ska få ärva allt efter dig och att din frus barn från tidigare äktenskap/förhållande ska ärva det som återstår av ditt arv vid hennes död. Din fru bör i sin tur göra ett liknande testamente där hon anger att all egendom som hon innehar, ska endast fördelas mellan hennes barn, bara för att göra det extra tydligt och garantera att dina syskonbarn inte kan komma och kräva något i efterhand.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1665)
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen
2021-09-09 Vem ärver vid mord?

Alla besvarade frågor (95731)