Semesterersättning i månadslön

FRÅGA
Hej. Jag undrar om en arbetsgivare kan/eller har rätt att lägga in semesterlönen/semesterersättningen på min månadslön? Han säger att han gjort det med står inget om detta på alla mina lönespecifikationer från 20160401-20171231.Enligt mitt fack får man under inga omständigheter betala ut detta på en månadslön och OM det trots allt är gjort, skall det framgå på lönespecifikationen. Tacksam för svarMvh Magnus
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Angående semesterersättning och lön så regleras detta i Semesterlagen. I förarbeten till denna lag, närmare bestämt i prop. 2009/10:4 s. 37 står det sagt att semesterersättning inte får presumeras ingå i månadslönen. Detta betyder att om det inte står någonting specificerat i din lönespecifikation får det inte heller antas att semesterersättningen ingår i utbetalningen. Arbetsgivaren får dock betala semesterersättningen samtidigt som en månadslön, men det måste då öppet och tydligt framgå vad som är semesterersättning och vad som är månadslön, detta enligt EU-domstolen i målen C-131/04 och C-257/04.

Sammanfattat, om det inte framgår på dina lönespecifikationer att semesterersättning är inräknat i summan går det inte heller att göra gällande att så är fallet.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Victor Strömwall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (319)
2020-09-13 Får min arbetsgivare förlägga min semester under min heltidssjukskrivning, utan att berätta det för mig?
2020-09-08 Måste jag ta ut mina sparade semesterdagar?
2020-08-30 Rätt till semesterersättning
2020-08-25 Hur räknar jag ut min semesterlön?

Alla besvarade frågor (84259)