Serveringsansvarig

FRÅGA
Får en 18 åring jobba själv i restaurangen efter att alkohol slutat att säljas, men gästerna sitter kvar å dricker ur sina glas som de köpt tidigare?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under hela serveringstiden måste tillståndshavaren av ett serveringstillstånd eller av denne utsedd personal ha översyn över serveringen och vara närvarande under hela serveringstiden (8 kap. 18 § Alkohollagen [2010:1622]) [AL]). Den som är serveringsansvarig måste ha fyllt 20 år. Det föreligger inga uppställda krav om att serveringsansvarige måste stanna kvar efter det att serveringstiden gått ut. Det är allts okej att en 18-åring jobbar själv i restaurangen efter att alkohol slutat säljas, även om gäster fortfarande dricker. Däremot måste serveringsstället utrymmas senast 30 minuter efter serveringstidens utgång (8 kap. 19 § 3 st. AL).

Med vänliga hälsningar

Amanda Laulumaa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?