Ska arv som skiftats först efter brytpunkten ingå i en bodelning?

2018-11-28 i Bodelning
FRÅGA
Ett gift par skiljer sig. Makens pappa dör innan brytpunkten dvs dagen för ansökan om skilsmässa. Själva bouppteckningen blev klar efter ansökan om skilsmässa. Innebär det att makens arv efter sin pappa inte ska ingå som giftorättsgods i bodelningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning och makars egendom hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Av 9 kap. 2 § ÄktB framgår att en bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena som rådde den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Detta innebär därmed att de tillgångar som respektive make hade vid denna tidpunkt är de som ska ingå i den kommande bodelningen. En utgångspunkt inom arvsrätten är att arv tillkommer den arvsberättigade i och med arvlåtarens död. Arvet ska alltså anses ha tillkommit de arvsberättigade direkt vid dödsfallet och inte först vid arvskiftet. Eftersom makens pappa gått bort innan talan om äktenskapsskillnad väckts ska arvet anses ha tillkommit maken innan brytpunkten och därmed ingå i bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2894)
2021-10-16 Räknas personlig julgåva som enskild egendom?
2021-10-14 Hur kontaktar man Lawline för hjälp?
2021-10-12 Hus som förvärvats för eget bruk är inte samboegendom
2021-10-11 Vad händer om ena maken gett bort pengar innan skilsmässan?

Alla besvarade frågor (96369)