Ska fast egendom delas lika mellan makarna i en bodelning?

2021-10-30 i Bodelning
FRÅGA
I mammas. bouppteckning från 1999 ,står det inget om att hon ägde ett sommar hus och lgh med pappa bara att pappa ägde ett sommar hus och en brf lägenhet . Bara upptaget på pappas tillgångar, inte mammas är det rätt? Dom var gifta inga papper skrivna. Borde det inte stå att hon ägde halva huset och lgh? Mammas döds fall inträffade 1999Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer främst att utgå från bestämmelserna i äktenskapsbalken (1987:230) i och med att det berör en äktenskapsfråga. Jag kan inte veta av vilken aktuell anledning huset och lägenheten inte står under din mammas tillgångar, men kommer att på ett generellt sätt att förklara hur hus och egendom delas mellan makarna när äktenskapet upplöses.

Ett äktenskap anses upplöst när en av makarna dör (1 kap 5 § ÄktB). Efter att ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras där makarnas egendom delas lika mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB & 11 kap. 3 § ÄktB). I bodelning ska allt giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB) och som giftorättsgods räknas all egendom makarna äger som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Som enskild egendom räknas bland annat egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, eller egendom som gått i arv med föreskriften att det ska vara arvtagarens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB).

Endast att ena maken äger huset eller har lagfarten räcker alltså inte för att huset eller lägenheten ska anses som dennes enskilda egendom. Så om det inte finns något äktenskapsförord eller någon handling som säger att huset och lägenheten ska vara ena makens enskilda egendom ska dessa tillgångar delas lika mellan båda makarna i en bodelning.Värdet av halva tillgången ska tillskrivas den andra maken i en bouppteckning, förutsatt att det inte är enskild egendom. Om det är så att enskild egendom finns hos en av makarna ska även grunden till att den undantagits från bodelningen anges särskilt i bouppteckningen, såvida det inte är uppenbart obehövligt (20 kap. 4 § 2 stycket ÄB).

Så om det inte funnits ett äktenskapsförord eller något annat som gjort huset och lägenheten enskild egendom så bör det ha tillskrivits båda makarna i bodelningen och tagits upp som en tillgång i den bortgångnes bouppteckning. I det flesta fallen ska det även stå i bouppteckningen om egendomen var enskild och av vilken särskild grund den undantogs från bouppteckningen. Jag har svårt att själv dra slutsatsen till varför det inte delats lika mellan dem då jag inte har all information för att göra den bedömningen, så jag har istället på ett generellt sätt förklarat hur bodelning mellan makar går till när det gäller bostäder.

Jag hoppas du fått vägledning och insyn i hur det förhåller sig och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Nähar Abdulreza
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2946)
2022-01-21 Hur långt efter separation kan man begära bodelning?
2022-01-21 Blir min bostadsrätt som jag ägde innan mitt äktenskap giftorättsgods?
2022-01-19 Kan en make kompensera den andra maken med annan egendom än pengar vid bodelning?
2022-01-17 Vem får behålla huset vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98562)