Ska man betala dröjsmålsränta på obetald dröjsmålsränta?

2021-08-18 i Dröjsmålsränta
FRÅGA
Hej, Ang dröjsmålsränta som är definierad som "dröjsmålsränta uppgår till 35 procent". På ett år blir ju 1 MSEK skuld 1.350.000. Men på två år, blir 1 MSEK skuld 1.700.000 ELLER 1.822.500?MVH/Företagare
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Tillämplig lag på frågor som rör penningfordringar inom förmögenhetsrättens område är räntelagen (RänteL), se 1 § första stycket. Enligt 3 § RänteL utgår dröjsmålsränta på fordringen från förfallodagen. Lagen innehåller vidare bestämmelser om vilken dröjsmålsränta som ska gälla för parterna, men eftersom lagen är dispositiv (se 1 § andra stycket RänteL) står det parterna fritt att själva avtala om vilken räntesats som ska gälla.

Din fråga är om dröjsmålsränta enbart ska beräknas på själva kapitalunderlaget som lånet avsåg eller om dröjsmålsränta även ska beräknas på obetald dröjsmålsränta. HD har i NJA 1994 s. 3 besvarat denna fråga; dröjsmålsränta ska inte beräknas på tidigare dröjsmålsränta utan enbart på själva kapitalunderlaget som lånet avsåg. Således kan en borgenär som utgångspunkt inte ta ut dröjsmålsränta på dröjsmålsränta.

Observera dock som sagt att räntelagen är dispositiv och parterna kan därför avtala om att dröjsmålsränta får tas ut på dröjsmålsränta. Men om inget sådant är avtalat får det inte ske.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Dröjsmålsränta (102)
2021-12-20 Hur beräknas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen?
2021-11-30 Rätt att kräva dröjsmålsränta för ej aktiva avtal?
2021-11-29 Kan dröjsmålsränta krävas retroaktivt?
2021-11-12 Har jag som privatperson rätt till dröjsmålsränta gentemot ett företag?

Alla besvarade frågor (98546)