Skadegörelse på annans egendom av 13-åring

FRÅGA
Sonen,13 år, har tillsammans med jämnårig pojke, vandaliserat ett torp under en lägervistelse. Händelsen är polisanmäld och nu kommit till föräldrarnas kännedom. Vilka konsekvenser får en polisanmälan och täcker en hemförsäkring avsiktlig skadegörelse på annans egendom?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Inledningsvis kan sägas att barn kan begå brott i Sverige men en person under 15 år kan inte straffas för brottet (Brottsbalk 1:6). Alltså kommer 13-åringen dömas till påföljd, men det kan fortfarande bedömas som ett brott.

Om en hemförsäkring skulle täcka vandalisering på annans egendom beror sjävklart på vilken försäkring man har, men jag har svårt att tänka mig det.

När minderåriga vållar skada (behöver ej vara genom brott) på person eller sak så kan föräldrarna bli skadeståndsskyldiga. Föräldrar kan bli "självständigt" skadeståndsskyldiga om de brustit i sin uppsikt över barnen, t. ex föräldern låter ett litet barn leka med en sax och barnet skadar ett annat barn. I detta fall verkar det dock inte som föräldrarna brustit i sin uppsikt.

Vidare kan föräldrar som har vårdnaden över minderåriga blir skadeståndsskyldiga för skada som orsakas genom brott (Skadeståndslag 3:5). På det du beskriver verkat det i detta fall som ett brott i form av skadegörelse. I sådana fall blir föräldrarna som är vårdnadshavare skadeståndsskyldiga. Det begränsas dock till 1/5 av prisbasbelopp det året brottet begicks, alltså ungefär 8000-9000kr.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (217)
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar
2021-09-09 Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan
2021-08-29 Kan ett ungt barn bli skadeståndsansvarig vid en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (97339)