Skadestånd utgår alltid då skada skett

FRÅGA
Jag har tyvärr varit med och förstört egendom. Jag har erkänt att jag var delaktig och nu skall polisanmälan göras men man påstår även att lokalansvarig kommer skicka en faktura till oss som vandaliserat för kostnad utav renovation. Kan dom göra det eller är inte det upp till domen som kommer ur polisanmälan hur ersättning sköts?Jag tänker exempelvis om jag blir dömd till dagsböter, då skall väl de som äger och förvaltar lokalen söka ersättning hos brottsofferfonden eller liknande? Eller om jag blir dömd till att betala skadestånd är det väl de pengarna de får alternativt då de skickar mig en faktura?Förmodligen bara jag som är förvirrad i hur det hela ska gå till, det är trots allt första gången jag är involverad i ett rättsligt ärende. Vill bara vara någorlunda förberedd inför ett möte med skolan på måndag.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har helt rätt. Att de skickar en faktura nu gör de bara för att de hoppas att du kan betala den innan det kommit en dom i frågan. Det finns två sätt du kan göra av den här fakturan och jag tänkte gå igenom båda så du förstår hur systemet kring skadestånd fungerar.

När du förstör någons egendom blir du enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (länk till den paragrafen finns här) skyldig att ersätta skadan. Att ersätta skadan betyder däremot bara att det som förstördes ska få samma värde som det hade innan det förstördes. Om en person t.ex. slår sönder en gammal träbrevlåda då kan inte skadestånd utdömas för att köpa en modern brevlåda i metall med nyckel. Utan skadestånd ska endast ges för att täcka den gamla träbrevlådan.

Men oavsett om du döms för brott eller inte är du alltid skyldig att ersätta skada som du orsakat eftersom att brott är en straffrättslig bestämmelse och skadestånd är en civilrättslig bestämmelse. Detta betyder att brott då har man gjort fel mot staten, man har brutit mot en regel som staten tycker att man inte får göra, eftersom det är riksdagsmännen som stiftar lagar. Det är därför det är en åklagare som för talan när det är fråga om brott. Åklagarna finns för att tillvarata på statens intressen. Åklagare gör däremot så att i de flesta mål för de även talan om skadeståndet, när det skett samtidigt som brottet, som i ert fall. Skadegörelse är ett brott enligt 12 kap. 1 § brottsbalken (se här) och då åklagaren väcker talan om det brottet så för att slösa mindre av domstolens tid tar han för det mesta upp skadestånd i samma mål.

Vad kan du då göra med fakturan?

Antingen så betalar du den nu, och då slipper du skadeståndsanspråk senare i domen. Detta ser man även som ett sätt för en misstänkt att ångra sig och kan leda till att straffet blir mindre, om det skulle komma fram att man är skyldig och man blir dömd för brott. Detta skulle jag rekommendera om du tycker att beloppet verkar rimligt. Tror du att det är ett alldeles för högt belopp så ska du inte betala fakturan innan domen kommit.

Eller så betalar du inte skadeståndsanspråket nu och väntar tills att domen avkunnas. Detta är bra om du tycker att skadeståndet är för stort. Då kommer du (eller din offentliga försvarare) säga till domstolen att du inte vitsordar skadeståndsyrkandet som skäligt. Detta betyder att du inte tycker det är rimligt att betala så mycket för den skada som orsakats. Då måste domstolen pröva om det är en rimlig summa att bedöma. Skulle de komma fram till att den är rimlig så får du betala den summan. Skulle det däremot vara så att de kommer fram till att personen skulle få mer skadestånd så kan de inte döma ut det. Det högsta skadestånd som får dömas ut är alltså det som personen som lidit skada har yrkat. Detta är en processrättslig bestämmelse och finns i 17 kap. 3 § rättegångsbalken (se här). Har skadestånd yrkats för 50 000 kr får alltså inte mer skadestånd än så dömas ut. Givetvis får mindre skadestånd dömas ut om rätten tycker att det är så det ska vara.

Sammanfattningsvis vill jag bara säga att du kommer få betala ersättning för den skada du orsakats, men du kan själv välja om du vill betala innan eller efter domen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och att ditt möte går bra. Har du några ytterligare funderingar lämna en kommentar här på Lawlines sida så svarar jag så fort jag kan.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (176)
2020-11-30 Kan man få ut skadestånd om man fått bluffakturor skickade till sig?
2020-11-30 Solidariskt ansvar för springnota
2020-11-23 Hur och inom vilken tidram måste skadestånd krävas in?
2020-11-13 Kan jag få skadestånd i hovrätten trots att jag inte överklagade tingsrättens dom?

Alla besvarade frågor (86836)