Skadestånd vid avbruten provanställning

FRÅGA
Hejsan!Jag har en fråga gällande min provanställning. Min arbetsgivare sa till mig att provanställningen ska upphöra och det sa han när det var 7 dagar kvar av provanställningen som var 6 månader. Skälet är att han inte kommer kunna driva företaget vidare p.g.a ekonomiska svårigheter.Enl. LAS så ska han senast 2 veckor innan provanställningens upphörande ge besked om han vill avsluta.Jag kan alltså ansöka om skadestånd, stämmer det? Isf. hur går det till?Är det en månads uppsägningstid även i detta fallet, eller slutar jag sista dagen på provanställningen och beger mig till arbetsförmedlingen dag 1?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en arbetsgivare avser att säga upp en provanställning i förtid eller inte vill att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning efter provanställningens utgång så ska arbetsgivaren ge besked om detta till arbetstagaren minst två veckor i förväg (se 31 § Lag om anställningsskydd, (LAS)). Arbetsgivare som bryter mot skyldigheten att underrätta arbetstagaren kan bli skadeståndsskyldiga (se 38 § LAS). Eftersom din arbetsgivare inte iakttagit denna tidsfrist kan du därmed, precis som du säger, ha rätt till skadestånd från arbetsgivaren. Om du avser att kräva din arbetsgivare på skadestånd ska du underrätta denne om ditt krav inom fyra månader från att arbetsgivaren meddelat dig att provanställningen ska upphöra (se 41 § LAS). För att kräva ut skadestånd kan du antingen vända dig till arbetsgivaren eller ta upp tvisten i domstol.

Vid provanställningar har arbetsgivaren en rätt att säga upp arbetstagaren innan anställningens utgång endast med den tidsfristen som tagits upp ovan, att arbetstagaren ska meddelas om detta minst två veckor i förväg. Om det finns avtalat en längre uppsägningstid än två veckor ska arbetsgivaren iaktta denna och om inte så sker kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig. En avtalad längre uppsägningstid kan dock inte medföra att provanställningen förlängs dvs blir längre än 6 månader. Detta innebär att din provanställning kommer avslutas vid provanställningens utgång utan någon vidare uppsägningstid.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1539)
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?
2020-05-29 Jag har blivit avskedad, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (80561)