Skadestånd vid bedrägeri

FRÅGA
Jag har blivit utsatt för bedrägeri av en privatperson, betalat för saker där allt inte levererats. Inledningsvis levererades sakerna jag köpt men efter en stor betalning slutade leveranserna. Polisutredningen har blivit nedlagt maa att personen utreds/åtalas/kommer dömas för grövre brott. Försäkringsbolaget ersätter inte min förlust. Hur kan jag få tillbaka mina pengar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det är ett bedrägeri så är det såklart ett brott, i så fall måste det ha skett ett vilseledande moment, som ger en ekonomisk vinning för gärningsmannen och en ekonomisk skada för brottsoffret, 9 kap 1 § Brottsbalken. I annat fall kan det ju vara en köprättslig tvist som gör att säljaren håller inne varan. I det mitt svar utgår jag från att det är ett bedrägeri och således ett brott.

Det du beskriver är en ren förmögenhetsskada. En ren förmögenhetsskada är en skada som inte har ett samband med en person- eller sakskada, 1 kap 2 § Skadeståndslagen. Enligt 2 kap 2 § Skadeståndslagen så ska den som vållar en förmögenhetsskada genom brott ersätta skadan. Skadeståndslagen hittar du här.

Om man har en försäkring så kan man göra som du har gjort, dvs vända sig till sitt försäkringsbolag och försöka få ut ersättning från försäkringen. De allra flesta försäkringsbolag betalar inte ut ersättning för ren förmögenhetsskador, (jag känner i vart fall inte till något försäkringsbolag som ersätter sådana skador).

Om man inte får ersättning eller bara delvis ersättning från försäkringsbolaget kan man i vissa fall få ersättning i form av en Brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Brottsskadeersättning ges i normalfallet inte för rena förmögenhetsskador, se 6-8 § Brottsskadelagen.

Sista utväg att få skadestånd för rena förmögenhetsskador är från gärningsmannen själv. Om förundersökningen har lagts ned så är denna möjlighet för tillfället i alla fall inte aktuell. Däremot har jag kännedom om flera bedrägerifall där man har tagit upp tidigare anmälningar som lagts ned, när det har kommit in nya anmälningar mot samma person. Detta har sedan blivit en rättegång och en dom på skadeståndsskyldighet för gärningsmannen.

Just nu verkar det tyvärr finnas små möjligheter att få tillbaka dina pengar. Jag hoppas ändå att du blev nöjd med svaret även om det kanske inte var det svar du hade hoppats på.

Med vänlig hälsning,

Lovisa Sidén
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej, om du har fått ett mejl där det står att jag har ändrat svaret så beror det på att jag korrigerade ett ord. Det stod att "säljaren kan hålla inne betalning" men det ska ju givetvis vara "säljaren kan hålla inne varan". Hoppas du är nöjd med svaret! Med vänlig hälsning, Lovisa Sidén
2019-03-06 23:53
Kommentera
Relaterat innehåll