Skadeståndsansvar för barn med utvecklingsstörning

FRÅGA
Hej!Har en son på 10 år med diagnosen ADHD och han har i affekt förstört en cykelhjälm för en klasskamrat. Föräldrarna till det barnet vänder sig nu till oss och önskar ersättning för cykelhjälmen. Skadan skedde i skolan på en rast och skolan är väl medveten om vårt barns problematik. Själva saken är den att när ett barn med ADHD gör något i affekt så kan de inte kontrollera vad de gör (speciellt inte i ung ålder) och min undran är ju således om vi skulle kunna ses som ersättningsskyldiga i ett sånt läge?Sonen har tidigare haft en personlig resurs som följt honom hela dagen men den här terminen har man valt att ta bort den. När sonen hade en resurs så hade han inte de problemen att han hamnade i affekt men nu har problemen ökat.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Barnets skadeståndsskyldighet

Om ett barn orsakat en sakskada är huvudregeln att barnet ska ersätta den skadan (2 kap. 4 § skadeståndslagen). I en sådan skadeståndsbedömning tas hänsyn till barnets ålder, riskinsikt etc. En utvecklingsstörning som du förklarar den kan tas in i denna bedömningen. Kan det bevisas att barnet inte kan kontrollera sina handlingar samt inte förstår konsekvensen av det kan det tas hänsyn till i rimlig mån och i vissa fall innebära att skadestånd utesluts. Se till exempel NJA 1977 s 186 där Högsta domstolen fann att en treårig som orsakat skada på ett annan barn under lek inte hade tillräcklig riskinsikt för att anses skadeståndsskyldig. Ditt barn är 10 år, vilket kan anses vara en ålder där viss riskinsyn och konsekvensmedvetande bör finnas. Vid 12 års ålder bedöms ett barn kunna ta vissa egna beslut i familjerättsliga sammanhang exempelvis. Jag är inte sakkunnig i hur ADHD påverkar barn i denna åldern, men vet att det kan vara väldigt individuellt. Som sagt tas det in i bedömningen och kan påverka graden av skadestånd.

Föräldrarnas skadeståndsansvar vid brott

Om barn har orsakat skada p.g.a. brott är föräldrarna skyldiga att ersätta skadan (3 kap. 5 § Skadeståndslagen). Detta faller under skadegörelse oberoende av riskinsikten (12 kap. 2 § brottsbalken). Om barnet anses skyldig till detta blir alltså föräldrarna gemensamt skyldiga att ersätta skadan.

Skolans skadeståndsansvar

I frågan nämner du att skolan tidigare beviljat resurs men som på senare tid inte ansetts vara behövligt. Skolan har ett ansvar att ha uppsikt över barnen under skoltid och kan bli skadeståndsansvariga vid försummelse/vårdslöshet (3 kap. 2 § Skadeståndslagen).

Ett rimligt argument från skolans sida är att skolan inte kan ha perfekt uppsikt över alla barnen hela tiden. I ditt fall däremot har en resurs funnits på plats tidigare, och när de dragit in på denna resursen har skada uppkommit. Om du kan visa på att inga liknande händelser skedde under uppsikten av resursen anser jag att skolan i sitt beslut att ta bort resurser har varit med att orsaka denna skadan. Jag råder dig att kontakta skolan och berätta din upplevelse av hur de underlåtit att erhålla tillräcklig uppsikt genom att ta bort resursen. Det är även möjligt att skolan har en försäkring som täcker denna typ av skada.

Andra alternativ

Utöver att undersöka om inte skolan har en försäkring som täcker skadan råder jag dig att kontakta föräldrarna och försök förklara ert barns svårigheter. Kanske anser dem då att skolan brustit i sin uppsikt och ni tillsammans kan klaga till skolan och hävda att de ska ersätta skadan. Däremot är svaret på din fråga om ni kan anses behöva stå för skadan, Ja. Både i fall man kan hävda brott samt när ett barn orsakat sakskada, med då hänsyn till ålder och riskinsikt. Detta hindrar inte att du tillsammans med förälderns till barnet vars hjälm skadats kommer överens. Ni kan förlikas, gå halva vägen var. Föreslå att ni står för halva skadan men att skolan bör stå för andra halvan exempelvis.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98633)