Skadeståndsansvar för minderårig

FRÅGA
Min dotter är 10 år. En dag när hon var i skolan och de hade rast så blev det något bråk som började med att en pojke som hade tagit hennes mössa och hållt den ovanför en vattenpöl, antagligen för att retas med henne. De hade bråkat och pojken tog tag i hennes jacka och drog tills den gick sönder längst med hela sidan och sparkade henne också ( jag tog ett foto där man ser skoavtrycket på hennes kläder) . Jag pratade med hans mor som sade att de ska ersätta jackan. Sedan bad hon mig kolla upp om försäkringen täcker det. Det hör den ej då jackan kostade 599 kr och självrisken är 750 kr. Jag skrev detta i ett sms till henne i förre går och idag skrev jag om hon fått mitt sms. Nu verkar det som att hon ignorerar mig. Jag känner att jag var juste just för att hennes son har både sparkat och slitit sönder nu dotters jacka. Nu känner jag att jag är så snäll att jag är dum. Kan jag anmäla händelsen på något sätt eller går det ej när pojken är så ung, 10 år?
SVAR

Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring skadestånd regleras i skadeståndslagen.

För att besvara din fråga så bör först förklaras att skadeståndsansvar uppkommer inte efter någon speciell ålder utan även barn oberoende av ålder kan blir skadeståndsskyldiga. Är de dock under 18 år så är det föräldrarna/vårdnadshavarna som står som ansvariga att betala i barnets ställe. Precis som har gjorts i det här fallet så är det bra att i första hand se till om det finns en försäkring som täcker skadan och i så fall använda sig utav den. Finns det inte möjlighet att få ut pengarna på försäkringen så kan man göra föra en skadeståndstalan i domstol.

För att någon ska blir dömd att betala ut skadestånd så måste händelsen ha begåtts med uppsåt och det måste finnas orsakssamband mellan handlingen som utförts och skadan som uppstått. I det här fallet verkar det inte vara något problem gällande att det var just den andra pojken som med uppsåt slitit sönder ditt barns jacka. Det har alltså skett en sakskada och huvudregeln är att all skada som skapas uppsåtligen ska ersättas. Då pojken endast är 10 år i det här fallet så kommer ansvaret falla på hans vårdnadshavare. Det finns något som heter vårdnadshavarens principal ansvar vilket betyder att den står för den skada som barnet har orsakat upp till ett visst belopp och resten måste barnet själv betala. I det här fallet är summan inte över den gräns som finns för vårdnadshavare och de ska alltså betala ut summan till dig.

Sammanfattningsvis så kan det sägas att det finns alltså ingen gräns för ålder när det gäller skadeståndsansvar och din möjlighet är att gå till tingsrätten och föra en skadeståndstalan. Det som är viktigt att tänka på är att en process i domstol inte är kostnadsfri och om det är värt att ta tvisten till tingsrätten eller inte. I tvistemål, vilket det här är, så betalar den förlorande parten i processen för alla rättegångskostnader. Om det ekonomiskt är gynnsamt att gå till domstol är alltså något du bör tänka på innan du lämnar in en stämningsansökan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98671)